Sprankje hoop voor meeroudergezinnen

(Gezamenlijk persbericht COC Nederland en Meer dan Gewenst)

Er is weer een sprankje hoop voor meeroudergezinnen die wachten op een regeling voor meerouderschap en -gezag. De Tweede Kamer wil dat minister Dekker (Rechtsbescherming) oplossingen gaat zoeken voor de knelpunten die een regeling voor meerouderschap in de weg zouden staan.

‘Hierdoor rijdt de trein op weg naar meerouderschap en meeroudergezag verder’, aldus COC Nederland en Meer dan Gewenst in een reactie. ‘Die trein rijdt wat ons betreft veel te langzaam, maar hij is in elk geval niet tot stilstand gekomen of uitgerangeerd, en dat is winst.’

De Kamer stemde op dinsdag 17 december voor een voorstel van Vera Bergkamp (D66), Attje Kuiken (PvdA), Niels van den Berge (GroenLinks), Tobias van Gent (VVD) en Femke Merel van Kooten-Arissen. Daarin vragen de Kamerleden aan minister Dekker om te analyseren op welke wijze de veronderstelde knelpunten voor meerouderschap en –gezag kunnen worden weggenomen. Ze willen dat de minister de Kamer daarover nog voor de zomer van 2020 informeert.

Als knelpunten voor een meerouderschapsregeling beschouwt minister Dekker bijvoorbeeld dat voor meerouders en hun kinderen ook zaken als geboorteverlof, nabestaandenuitkering, wezenpensioen, kindgebonden budget en fiscaal voordelig schenken goed geregeld moeten worden. Volgens COC en Meer dan Gewenst tonen deze zaken juist aan hoe belangrijk een meerouderschapsregeling is, want dit lopen meeroudergezinnen nu allemaal mis.

Eerder werd al bekend dat derde en vierde ouders in de toekomst wel deelgezag kunnen krijgen, een beperkte vorm van ouderlijk gezag. COC en Meer dan Gewenst vinden echter dat deelgezag te weinig juridische bescherming biedt aan kind en ouders en dringen aan op een veelomvattende regeling van meerouderschap en meeroudergezag.

Het COC en Meer dan Gewenst pleiten al negen jaar voor een goede meerouderschapsregeling. In 2016 adviseerde ook de staatscommissie Herijking Ouderschap daartoe en op 7 maart 2017 beloofden acht politieke partijen – waaronder coalitiepartijen VVD en D66 – in COC’s Regenboog Stembusakkoord om hier snel werk van te maken.

[Bron: COC NL – Foto: Werry Crone]

Sprankje hoop voor meeroudergezinnen
Schuiven naar boven