Opvattingen katholieke kerk niet gestoeld op wetenschappelijk bewijs


De oproep van de katholieke kerk om draagmoederschap wereldwijd te verbieden,
komt voort uit wetenschappelijk weerlegde ideologisch gedreven aannames over wat ‘natuurlijk’ is en goed voor kinderen en vrouwen. Kinderen die geboren worden uit zorgvuldige draagmoedertrajecten, waar alle partijen gedegen psychologische ondersteuning krijgen en vrije keuzes maken, presteren even goed of beter dan kinderen uit traditionele gezinnen. Draagmoeders zijn trots op hoe zij andere gezinnen hebben kunnen helpen.

De opvattingen van de katholieke kerk zijn, kortom, niet gestoeld op enig wetenschappelijk bewijs. Het voorstel speelt in op onderbuikgevoelens die gebaseerd zijn op een onjuist en onvolledig beeld van draagmoederschap.

Gelukkig is het wetsvoorstel voor draagmoederschap dat in Nederland recentelijk werd voorgesteld wél gebaseerd op solide waarborgen, wetenschappelijke inzichten en internationale regels. Ook in landen als de VS en Canada is draagmoederschap uiterst zorgvuldig gereguleerd.

Meer dan Gewenst roept dan ook, samen met haar internationale partners, overheden op om geen gehoor te geven aan de oproep uit Rome maar om zorgvuldige wetgeving te implementeren die de veiligheid en juridische status van kinderen, draagmoeders én wensouders waarborgt.

Afbeelding via Unsplash.

Opvattingen katholieke kerk niet gestoeld op wetenschappelijk bewijs
Schuiven naar boven