Roze wensouder 100-vragenlijst

Op de site van Meer dan Gewenst zul je geen ouderschapsplan of checklist vinden. Iedere situatie is uniek en het is belangrijk dat je goed zelf nadenkt wat het beste is voor je toekomstig kind(eren) en jouzelf / jullie zelf. Wel willen we je op weg helpen met de juiste vragen waarna je die zelf kunt beantwoorden.

De 100-vragenlijst

We hebben de 100-vragenlijst ingedeeld in verschillende fasen die je als wensouder(s) waarschijnlijk meemaakt. Bij iedere fase hebben we 10 vragen bedacht. Al met al hebben we zo een vragenlijst voor je van 100 vragen. Vooraf is het belangrijk dat je goed nadenkt over het ouderschap in het algemeen en roze ouderschap in het bijzonder. Als we trouwens spreken over kind, bedoelen we altijd ook kinderen. Voor de leesbaarheid gebruiken we de term kind. Om dezelfde reden hebben we het over de wensouder / vader / moeder, maar bedoelen we altijd ook het meervoud van deze termen.

I. Het ouderschap in het algemeen

 1. Waarom wil ik graag vader of moeder worden?
 2. Wat voor een vader of moeder wil ik zijn voor mijn toekomstige kind?
 3. Wat voor een vader of moeder denk ik dat mijn partner zal zijn voor mijn toekomstige kind?
 4. Wat maakt me gelukkig als ik eraan denk mijn kind te krijgen en op te mogen voeden?
 5. Hoe ziet voor mijn toekomstige kind het ideale plaatje eruit?
 6. Wat vind ik in dat plaatje voor mijn toekomstige kind zo belangrijk dat ik daar niet op in wil leveren?
 7. Waar zie ik tegenop of maak ik me zorgen om als ik eraan denk om mijn kind te krijgen en op te voeden?
 8. Wat moet ik in mijn leven gaan veranderen in het belang van mijn toekomstige kind?
 9. Wat betekenen mijn eigen jeugd en opvoeding voor hoe ik vader of moeder denk te zijn?
 10. Wat ga ik doen als het niet lukt om kinderen te krijgen? Wat is mijn plan B?

II. Het roze ouderschap

 1. Hoe denk ik dat het voor mijn kind zal zijn om in een gezin op te groeien met roze ouders?
 2. Wat vind ik zelf van homoseksualiteit en ouderschap?
 3. Wat vind mijn omgeving daarvan en hoe vind ik dat?
 4. Welke roze gezinsvorm spreekt me het meeste aan?
 5. Waarom spreekt me die gezinsvorm het meeste aan?
 6. Welke roze gezinsvorm zou ik absoluut niet willen?
 7. Waarom niet?
 8. Hoe zou ik omgaan met negatieve reacties uit mijn omgeving?
 9. Welke voorbeelden van roze gezinnen ken ik al en hoe gaat het met die gezinnen?
 10. Kan ik met hen in contact komen en eens langs gaan om hun verhaal te horen?

III. Het vinden van een match voor je kinderwens

 1. Wat zoek ik precies in een match voor mijn kinderwens en waarom?
 2. Op welke manieren kan ik in contact komen met een mogelijke match en waar gaat mijn voorkeur naar uit?
 3. Wat wordt de kernboodschap van wat ik zoek?
 4. Wat vind ik cruciaal in het vinden van een match en wil ik niet opgeven?
 5. Wat zou ik wel willen opgeven om een match te vinden?
 6. Hoeveel tijd wil ik ervoor nemen om een match te vinden?
 7. Hoe bewaak ik mijn privacy bij het vinden van een match?
 8. Wat ga ik wel delen en wat nog niet met mijn mogelijke match?
 9. Hoe bepaal ik of ik door wil gaan met een verdere kennismaking?
 10. Wie in mijn naaste omgeving ga informeren dat ik op zoek ben naar een match?

IV. De verdere kennismaking

 1. Hoe ga ik mijn match beter leren kennen?
 2. Hoeveel tijd trekken we daarvoor uit?
 3. Is deze kennismaking exclusief of wil ik met andere mogelijke matches tegelijkertijd kennismaken?
 4. Hoe bepaal ik of ik door wil gaan met kennismaken of toch besluit te stoppen?
 5. Als ik wil stoppen, hoe laat ik dat dan weten?
 6. Waar wil ik het over hebben in de kennismaking?
 7. Welke dingen wil ik echt ervaren en dus doen met deze match (bijv. een vakantie)?
 8. Wie wil ik behalve onszelf nog meer in de kennismaking betrekken (bijv. ouders en vrienden)?
 9. Met welke instanties is het verstandig om nu al te spreken?
 10. Hoe besluiten we dat we klaar zijn met de kennismaking en dat het tijd is om verdere afspraken te gaan maken?

V. Het maken en vastleggen van afspraken

 1. Hoe stellen we in onze afspraken het belang van ons toekomstige kind voorop?
 2. Over welke onderwerpen willen we afspraken maken?
 3. Hoeveel tijd nemen we om goede afspraken met elkaar te maken?
 4. Hoe ziet een worst case scenario eruit en wat moeten we daarover afspreken?
 5. Hoe leggen we de afspraken goed vast zodat er later zo min mogelijk discussie over kan ontstaan?
  1. Tip: Ga naar een gespecialiseerd familierechtenadvocaat of notaris via www.durf.online
  2. Tip: Sluit, indien nodig en/of gewenst, een arbeidsongeschiktheidsverzekering, overlijdensrisicoverzekering en/of een levensverzekering af. Vraag een gespecialiseerde jurist en/of counselor naar meer informatie. Een gespecialiseerd jurist of counselor vindt je via www.durf.online
 6. Voor hoe lang leggen we onze afspraken vast en wat doen we na die periode?
 7. Wie willen we om advies vragen uit onze naaste omgeving?
 8. Welke instanties kunnen ons helpen bij het opstellen en maken van afspraken?
 9. Wat doen we als een van de partijen zich niet houdt aan de afspraken?
 10. Hoe gaan we in de toekomst eventueel nieuwe afspraken toevoegen aan de afspraken die we nu willen maken?

VI. Zwanger worden

 1. Ben ik vruchtbaar en ben ik gezond?
 2. Hoeveel tijd nemen we om proberen zwanger te worden?
 3. Welke mogelijkheden zijn er om zwanger te worden en hoe gaan wij proberen zwanger te worden?
 4. Hoe kunnen we de kans op een zwangerschap vergroten?
 5. Wat gaan we doen als het niet lukt om zwanger te worden?
 6. Als we zwanger zijn, wanneer vertellen we dat en aan wie?
 7. Wat doen we als de zwangerschap niet goed verloopt?
 8. Welke instanties kunnen ons helpen tijdens de zwangerschap, en hoe en wanneer informeren we deze instanties over onze bijzondere ouderschapsconstructie?
 9. Willen we weten wie de biologische vader wordt?
 10. Hoe vaak gaan we elkaar zien tijdens de zwangerschap en wat doen we dan?

VII. Voorbereidingen op de komst van het kind tijdens de zwangerschap

 1. Wat is ervoor nodig dat ons kind een zo goed mogelijk thuis zal hebben?
 2. Wie gaat het kind erkennen en wanneer? Wie krijgen het gezag en/of het juridisch ouderschap?
 3. Wanneer komt het kind voor het eerst bij ons?
 4. Welke voornaam/voornamen gaan we het kind geven?
 5. Welke achternaam krijgt het kind?
 6. Kunnen we na de bevalling verlof opnemen?
 7. Wie zal er aanwezig zijn bij de bevalling?
 8. Willen we liever thuis bevallen of in het ziekenhuis?
 9. Hoe gaan we de geboorte aankondigen en wat zetten we op de kaart of kaarten?
 10. Hoe informeren we de rest van de familie en vrienden over de komst van ons kind?

VIII. Na de bevalling

 1. Waar is het kind na de bevalling?
 2. Welke instanties hebben we nodig na de bevalling en hoe informeren we die over onze bijzondere gezinsconstructie?
 3. Wanneer gaan we familie en vrienden informeren dat het kind geboren is?
 4. Wat spreken we af over de kraamvisite van familie en vrienden?
 5. Als het kind niet bij ons is, wanneer en hoe vaak gaan we dan langs?
 6. Gaan we het kind borstvoeding geven en hoe lang?
 7. Als er een verdeling van de tijd tussen de ouders is afgesproken, hoe gaan we daar dan naartoe werken?
 8. Hoe gaan we de aangifte doen van de geboorte en wie gaat dit doen?
 9. Hoe gaan we rekening houden met onverwachte zaken of als de bevalling heel erg moeilijk is geweest?
 10. Wat doen we als wat we hadden bedacht voor een van de ouders toch niet werkt?

IX. Het eerste jaar

 1. Wat spreken we af over de zorg voor ons kind?
 2. Hoe gaan we de kosten verdelen en de afspraken daarover aanpassen als het nodig is?
 3. Stel dat het kind van huis wissels: hoe gaan we om met kleding en spullen die van het ene naar het andere huis gaan?
 4. Wanneer komen opa’s en oma’s in het spel?
 5. Hoe gaan we bijzondere momenten met elkaar vastleggen en hoe informeren we elkaar over hoe het gaat met ons kind?
 6. Wat gaan we met elkaar gemeenschappelijk doen en wat niet?
 7. Wat vinden van opvang van het kind op een kinderdagverblijf of crèche?
 8. Wie gaat met het kind naar het consultatiebureau, de huisarts of het ziekenhuis?
 9. Welke afspraken maken we nu al over de opvoeding?
 10. Welke feestdagen gaan we met elkaar vieren en hoe doen we dat?

X. Tot aan de basisschool

 1. Welke regels vinden we belangrijk voor ons kind en waarom?
 2. Welke van die regels we als ouders delen en welke niet?
 3. Welke afspraken gaan we maken over eten?
 4. Hoe gaan we de keuze maken voor een school en wanneer beginnen we daarmee?
 5. Wanneer en hoe gaan we ouders van speelkameraadjes / vriendjes / vriendinnetje informeren over onze gezinsvorm?
 6. Willen we nog een broertje of zusje voor ons kind?
 7. Wie worden daarvan de biologische moeder en vader?
 8. Wat doen we als een van de ouders moet verhuizen om bijvoorbeeld groter te kunnen wonen?
 9. Wat doen we als de situatie van een van de ouders dusdanig verandert dat we bestaande afspraken moeten herzien?
 10. Welke vragen kunnen we nog aan Meer dan Gewenst doorgeven die hadden moeten stellen in deze vragenlijst, maar niet hebben aangesneden?

Tips van onze achterban

“Hoe gaan we om met de vragen wie is mijn vader of moeder? Ik merk dat dit veelal word gemeden.”

Schuiven naar boven