Meerouderschap en -gezag moeten integraal worden geregeld, vindt demissionaire kabinet

Meerouderschap en -gezag moeten integraal worden geregeld. Dat is het uitgangspunt van het demissionaire kabinet, schrijven ministers Weerwind (Rechtsbescherming) en Dijkgraaf (Emancipatie) op vrijdag 6 oktober aan de Tweede Kamer. COC en Meer dan Gewenst vinden dat een positieve ontwikkeling en roepen politieke partijen op om dit in het komend kabinet uit te voeren.

Het demissionaire kabinet stuurt nog geen meerouderschapswet naar de Kamer. De Nederlandse stichting voor regenboogouderschap Meer dan Gewenst en COC willen dat het komende kabinet in het regeerakkoord vastlegt dat zo’n wet er komt.

‘Een kind heeft recht op een goede juridische band met al diens ouders’, aldus Astrid Oosenbrug (voorzitter COC Nederland) en Remco Yizhak Cooremans (voorzitter Meer dan Gewenst). ‘Het is positief dat het demissionaire kabinet dat nu onderkent, en dat de vraag nu niet meer is óf dat moet worden geregeld, maar hóe.’

COC en Meer dan Gewenst pleiten al zo’n tien jaar voor een meerouderschapswet. Politieke partijen beloofden in COC’s Regenboog Stembusakkoord om dat te regelen. De staatscommissie Herijking Ouderschap riep de regering in 2016 op om meerouderschap en -gezag wettelijk te regelen. Het demissionaire kabinet van VVD, D66, CDA en ChristenUnie schrijft nu het advies van de staatscommissie te steunen.

In de brief schrijft het demissionaire kabinet dat kinderen in praktijk ook nu al opgroeien in gezinnen met drie of vier ouders. Het is in het belang van kinderen om die situatie juridisch goed te regelen. Uit een onderzoek dat het kabinet liet uitvoeren onder kinderen, ouders en professionals, blijkt dat het gebrek aan een wettelijke regeling goede zorg voor een kind in de weg kan staan. Zo ondervinden meeroudergezinnen allerlei praktische problemen op school, bij medische zorg, erven en op andere gebieden. Daarnaast is het gebrek aan erkenning pijnlijk voor ouder en kind.

Kamerleden Lisa van Ginneken (D66) en Ulysse Ellian (VVD) hadden het kabinet in juni 2022 bij motie gevraagd om te zorgen voor een plan en een planning voor een meerouderschapsregeling.
Het demissionaire kabinet schrijft nu in haar brief een aantal analyses te laten uitvoeren om een wettelijke regeling voor meerouderschap en -gezag zo goed mogelijk voor te bereiden. Zo wordt gekeken hoe uitvoeringsorganisaties hun processen geschikt moeten maken, welke wet- en regelgeving precies moet worden aangepast en wat de precieze reikwijdte van de wet moet zijn. De analyses zullen binnen een jaar zijn afgerond en het demissionaire kabinet zet daarmee een proces in werking zodat integraal meerouderschap en -gezag door het volgende kabinet ingevoerd kan worden.

Volgens de huidige wet mag een kind maximaal twee juridisch ouders hebben. Steeds meer kinderen groeien echter op met meer dan twee ouders. Drie of vier wensouders, bijvoorbeeld een vrouwenpaar en een mannenpaar, kunnen al voor conceptie besluiten om kinderen vanaf de geboorte samen op te voeden in een meeroudergezin. Vanwege de praktische problemen en het gebrek aan erkenning waar deze gezinnen tegenaan lopen, pleiten Meer dan Gewenst en COC al lang voor een goede meerouderschapswet.

Meerouderschap en -gezag moeten integraal worden geregeld, vindt demissionaire kabinet
Schuiven naar boven