Hervorming familierecht vergroot persoonlijke vrijheden


Persoonlijke vrijheden worden versterkt, zo staat in het vandaag gepresenteerde hoofdlijnenakkoord. Als de PVV, VVD, NSC en BBB hier serieus invulling aan willen geven, wordt onverminderd doorgegaan met de hervorming van het familierecht.

Wettelijke regelingen voor meerouderschap en draagmoederschap zijn hoognodig. Niet alleen omdat ze de persoonlijke vrijheden vergroten, maar vooral omdat daarmee de juridische status van de kinderen uit deze families eindelijk goed wordt geregeld. Dat is in het belang van de kinderen uit deze gezinnen, die in het dagelijks leven tegen veel problemen aanlopen door het ontbreken van wettelijke kaders. De politiek is nu aan zet om dit goed te regelen.

Meer dan Gewenst roept alle fracties in de Kamer op met ons in gesprek te blijven om ervoor te zorgen dat Nederland een beter land wordt voor alle soorten families. Families waar de feitelijke ouders van ieder kind wettelijk ook als ouders worden erkend. Daarbij maakt het niets uit of een kind een vader en een moeder heeft, of twee vaders of twee moeders of dat er meer dan twee ouders voor de kinderen zorgen.

Hervorming familierecht vergroot persoonlijke vrijheden
Schuiven naar boven