Over Meer dan Gewenst

Wij zijn Meer dan Gewenst, de Nederlandse stichting voor roze ouderschap. We zetten ons in voor LHBT’s die een gezin wensen of hebben. We organiseren informatieve bijeenkomsten over juridische, sociale, medische en wetenschappelijke aspecten van LHBT-ouderschap. Ook organiseren we borrels en speeddates waar wensouders elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten voor roze gezinnen. Daarnaast voeren we een actieve lobby voor verbetering van rechten van ouders en kinderen, geven we voorlichting en informeren we de media. Je kunt onze activiteiten, oproepen van wensouders en het laatste nieuws rondom roze ouderschap ook online volgen via onze nieuwsbrief, de website die je nu bezoekt, Facebook, Instagram of Twitter.

Onze naam
Onze naam hebben we ontleend aan het boek “Meer dan Gewenst” van Hans Warmerdam en Annemies Gort. Hans is 10 jaar lang actief betrokken geweest bij Meer dan Gewenst.

ANBI
Stichting Meer dan Gewenst is een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Visie
Meer dan Gewenst streeft naar een wereld waar LHBT gezinnen in volledige gelijkwaardigheid en openheid kunnen leven.

Missie
Meer dan Gewenst ondersteunt, versterkt en verbindt (wens) ouders en hun kinderen die deel uitmaken van een LHBT gezin door belangenbehartiging, informatieverstrekking en het ondersteunen van onderzoek.

Meer dan Gewenst is een stichting en werkt uitsluitend met vrijwilligers. Wij hebben een sterk netwerk in de LHBT gemeenschap, wetenschap, media, politiek en de medische en juridische wereld.

Informatievoorziening 
We organiseren informatieve bijeenkomsten over o.a. juridische, sociale, medische en wetenschappelijke aspecten van lesbo- en homo-ouderschap waar wensouders en ouders elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Daarnaast geven we voorlichting en informeren we de media. Je kunt ons ook volgen via Facebook , Instagram, Twitter , LinkedIn of onze nieuwsbrief.

Wensouderbijeenkomsten en activiteiten voor homo/lesbo ouders en hun kinderen
We organiseren bijeenkomsten voor wensouders, maar we richten ons ook op mensen die al kinderen hebben. Zie onze agenda voor de komende bijeenkomsten.

Contact met organisaties, pers en politici
We houden ontwikkelingen op het gebied van LHBT-ouderschap nauw in de gaten. Via contacten met Nederlandse en buitenlandse politici proberen we het onderwerp op de agenda te krijgen en te houden. Met name de rechtspositie van meeroudergezinnen en draagmoederschap staan op dit moment hoog op onze agenda.
Heb je een interview-verzoek? Neem dan contact op met Sara Coster 06 41 00 45 66.

Voorlichting
We verzorgen diverse voorlichtingsactiviteiten. Niet alleen op onze eigen bijeenkomsten maar ook op verzoek. Wil je Meer dan Gewenst uitnodigen als gastspreker? Mail dan naar sara@meerdangewenst.nl.

Relaties met andere roze organisaties
Coc-logoCOC Nederland – We onderhouden goede contacten met COC Nederland en de COC-lidvereningen. Daar waar mogelijk werken we samen aan het bereiken van onze doelstellingen. Stichting Meer dan Gewenst was voorheen de landelijke werkgroep Meer dan Gewenst van COC Nederland en is in 2006 als stichting verder gegaan.

logo-ilgaILGA Europe – Ook op Europees niveau onderhouden we contacten. Meer dan Gewenst is aangesloten bij ILGA Europe, de Europese afdeling van ILGA, de International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association. “ILGA is a world-wide network of national and local groups dedicated to achieving equal rights for lesbian, gay, bisexual and transgender and intersex (LGBTI) people everywhere.

logo-nelfaNELFA – Meer Dan Gewenst is een van de mede-oprichters van NELFA, een Europees Netwerk van soortgelijke organisaties voor roze families. Een van de Meer Dan Gewenst bestuursleden is daarom ook bestuurslid van NELFA. Via NELFA probeert Meer Dan Gewenst internationaal invloed uit te oefenen.

PANNStichting PANN – Deze website is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Stichting PANN.

Schuiven naar boven