Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

imgresStichting Meer Dan Gewenst is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Aan het zijn van ANBI is een aantal voorwaarden verbonden, waaronder het publiceren van bepaalde gegevens. De voor Stichting Meer Dan Gewenst relevante gegevens zijn:

 • Naam: Stichting Meer Dan Gewenst
 • Meer Dan Gewenst heeft als doel dat zij de algemene en concrete belangen van kinderen en volwassenen behartigt die deel uitmaken of wensen uit te maken van LHBT samenlevingsvormen waarbinnen kinderen opgroeien of gewenst zijn. De (meer uitgebreide) doelomschrijving vind je in de statuten van de Stichting. Meer Dan Gewenst behartigt geen individuele belangen.
 • RSIN nummer:  821633326
 • Meer Dan Gewenst is te bereiken via info@meerdangewenst.nl
 • De stichting is gevestigd per adres Nieuwe Herengracht 49, 1011 RN Amsterdam. Telefoonnummer 06-38578850
 • Beleidsplan
  • Meer Dan Gewenst wil haar doel bereiken door
   • Het geven van informatie op Wensouderbijeenkomsten, die meestal ook door haarzelf georganiseerd worden
   • Het onderhouden van contacten met organisaties die vergelijkbare doelen nastreven, en met lokale en nationale politiek.
   • Internationaal probeert Meer Dan Gewenst haar doelen te bereiken door het aangesloten zijn bij internationale organisaties als NELFA en ILGA.
   • Onze visie, missie en doelen hebben we samengevat in een strategie (zie onder).
  • Beloningsbeleid
   • Meer Dan Gewenst betaalt geen beloningen of vacatiegelden aan bestuursleden of derden.
   • Redelijke en aantoonbare kosten van bestuursleden, of mensen die op initiatief van Meer Dan Gewenst zijn uitgenodigd mee te werken aan haar doelstelling (bijvoorbeeld door te spreken op bijeenkomsten) komen in beginsel voor vergoeding in aanmerking.
  • Financiën
  • Beleidsplan
   • Het beleidsplan voor 2021 vind je hier
  • De strategie-map vind je hier

Schuiven naar boven