Aanpassen arbeidsvoorwaarden voor andere gezinsvormen

Helaas is bij diverse gezinsvormen de juridische situatie niet (of pas na lange tijd) hetzelfde als de feitelijke situatie.
Dit betreft vooral roze gezinnen, maar ook hetero-gezinnen, want het komt vooral door de gezinsvorm, bijvoorbeeld bij meerouderschap, draagmoederschap of adoptie.
Daardoor komen ouders die feitelijk wel de zorg voor een kind dragen (maar juridisch niet / nog niet de officiële ouder zijn), niet in aanmerking voor regelingen als geboorteverlof, aanvullend geboorteverlof, ouderschapsverlof, zorgverlof, calamiteitenverlof, bijzonder verlof etc.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan een derde ouder die het kind niet kan erkennen omdat er al twee juridische ouders zijn of een homo-vader die zijn dankzij draagmoederschap geboren kind nog niet kan adopteren omdat daar een tijd (kan meer dan een jaar duren) overheen gaat. Officieel heb je dan geen recht op bijvoorbeeld geboorteverlof. Er is wel de staatscommissie Herijking ouderschap geweest, die in december 2016 advies heeft uitgebracht om de wetgeving aan te passen voor deze gezinnen, maar zolang daar nog geen wetgeving uit voortgevloeid is, nemen veel bedrijven hier vast een voorspong op, door hun verlofregelingen aan te passen voor “andere” gezinsvormen.

Daarnaast vragen we organisaties om te kijken naar hun formuleringen en formulieren, die meestal niet “regenbooggezin” vriendelijk zijn, en ook te kijken naar hun website en bijvoorbeeld reclame campagnes.

Hopelijk gaan veel meer organisaties dit goed regelen, zodat er goed voor de kinderen in deze gezinnen gezorgd kan worden.
Meer dan Gewenst heeft hier een duidelijke webinar over gegeven, waarin alles helder wordt uitgelegd.
Dit is interessant voor HRM-medewerkers, vakbondsmensen, roze bedrijfsnetwerken, ouders, wensouders etc. etc. Kijk de webinar, en/of deel de informatie en de link, zodat steeds meer kinderen in deze gezinsvormen de tijd hebben om te hechten met al hun feitelijke ouders!
Je kunt ook een informatiepakket opvragen door een mail te sturen aan Sara Coster.

De webinar is ook (in beknoptere vorm) gegeven door WorkPlacePride samen met Meer dan Gewenst (Engelstalig), deze vind je hier.

We horen graag van je! You cán make the difference!

Aanpassen arbeidsvoorwaarden voor andere gezinsvormen
Schuiven naar boven