Aantallen homo- en lesbische gezinnen in de US (Feb 2013)

Aan de University of California in Los Angeles (UCLA) is er een afdeling (Williams Institute) die zich specifiek bezighoudt met homoseksualiteit en dan met name onderzoek naar achtergronden van discriminatie. De uitkomsten van dergelijke onderzoeken hebben een belangrijke rol om het politieke klimaat in de VS te veranderen als het gaat om homoseksualiteit. Daarbij is ‘meten is weten’ belangrijk.

Lees in dit rapport uit de US om te weten om hoeveel homo- en lesbische gezinnen het nu gaat en hoe deze gezinnen er uit zien.

Download

LGBT Parenting in the United States (316 downloads )

Aantallen homo- en lesbische gezinnen in de US (Feb 2013)
Schuiven naar boven