Handreiking Roze Ouderschap: vooroordelen roze gezinnen ontkracht

Professionals maken zich soms zorgen over de ontwikkeling van kinderen van lesbo’s, homo’s, bi’s en transgender. Méér dan bij kinderen uit andere gezinnen. Uit onderzoek blijkt echter dat het welzijn van kinderen uit ‘roze gezinnen’ even goed – of zelfs beter – is dan die van leeftijdsgenoten. En dat bijvoorbeeld jongens niet perse een mannelijk rolmodel nodig hebben.

Hanneke Felten, auteur van de handreiking Roze Ouderschap: ‘Nu steeds meer mensen hun kinderwens vervullen op niet traditionele wijze, is het belangrijk dat dit soort vooroordelen niet meer leven.’

Man, vrouw, homo of hetero? Maakt niet uit!

Zowel nationale als internationale onderzoeken laten zien dat de emotionele en gedragsontwikkeling van kinderen uit roze gezinnen nauwelijks verschilt van leeftijdsgenoten. Hetzelfde geldt voor hun intelligentie en voor de sekserol die kinderen ontwikkelen. Hanneke Felten: ‘Opvallend is dat uit al die onderzoeken blijkt dat jongetjes helemaal geen mannelijk rolmodel nodig hebben om een gezonde man te worden. Het gaat om de kwaliteit van ouderschap en dan maakt het niets uit of de ouder man, vrouw, homo of hetero is’.

Zijn kinderen uit roze gezinnen gelukkiger?

Uit onderzoek van onder meer dr. Henny Bos blijkt ook dat jongeren met twee moeders minder sociale en psychische problemen hebben dan leeftijdsgenoten. En de ouder-kindrelatie is bij lesbische moeders die het kind niet gebaard hebben beter in vergelijking met vaders in vrouw-manrelaties. Felten: ‘Een van de verklaringen is dat je niet zomaar roze ouder wordt. Het is nooit een ongelukje. De kinderen van roze ouderen zijn daarom meer dan gewenst’.

Onzekerheid over opvoedkwaliteiten

Roze ouders krijgen te maken met negatieve (voor)oordelen van anderen en dat gaat ze niet in de koude kleren zitten. Zo voelen homoseksuele vaders zich onzekerder en minder competent dan andere vaders. Felten: ‘Professionals kunnen roze gezinnen ondersteunen om weerbaar te worden tegen discriminatie. Belangrijk is dan wel dat zij er zelf bijvoorbeeld niet vanuit gaan dat de ene ouder meer de papa is en de andere meer de mama. Meestal wordt er namelijk flexibel omgegaan met taken en deze zijn in roze gezinnen vaak gelijkwaardiger verdeeld’.

Tips voor professionals onontbeerlijk

Bij professionals die ouders en kinderen begeleiden leven vaak vragen over roze ouderschap: ‘hoe kunnen homomannen en transgenders kinderen krijgen? En wat voor gevolgen heeft dit voor de opvoeding? Deze en andere vragen worden beantwoord in de nieuwe handreiking Roze Ouderschap. Auteur Hanneke Felten: ‘Nu het zowel voor lesbo’s, homo’s, bi’s als transgenders gemakkelijker is om kinderen te krijgen, zijn wetenschappelijke kennis en praktische tips voor begeleiders van roze gezinnen onontbeerlijk.’

De nieuwe handreiking Roze Ouderschaps gratis te downloaden via www.movisie.nl/LHBT-emancipatie.

Bron: Movisie, 31-10-2014

Handreiking Roze Ouderschap: vooroordelen roze gezinnen ontkracht
Schuiven naar boven