Adoptie

Je kunt overwegen om alleen of samen met je partner een kind te adopteren.

Adoptieprocedure
In Nederland geldt dat je voor een adoptie een adoptieprocedure moet doorlopen die voor iedereen gelijk is. Je meldt je dan eerst aan bij het Ministerie van Justitie, die plaatst je op een wachtlijst. Na het doorlopen van de verplichte cursussen door beide partners is er een gezinsonderzoek. Als dit allemaal oké bevonden is, dan krijg je een beginseltoestemming voor adoptie.

Land van adoptie
Het land van herkomst bepaalt of paren van gelijk geslacht mogen adopteren. Momenteel wordt dat alleen toegestaan door Nederland, de USA, Portugal en Zuid-Afrika.

Adoptie kan een langdurig proces zijn. Ook zijn er kosten aan verbonden die in de enkele tienduizenden euro’s kunnen lopen. (De kosten lopen per land en per situatie uiteen).
Bij adoptie worden jullie beiden de juridische en gezaghebbende ouders.

Voor meer informatie

Adoptie
Schuiven naar boven