Bosch Film maakt film over wenspapa’s en draagmoederschap

Bosch Film maakt een film over de zoektocht van Lody & Dennis naar draagmoederschap. De film laat niet alleen zien dat zij tegen grenzen en beperkingen aanlopen, maar ook wat zij er allemaal voor over hebben om hun wens werkelijkheid te laten worden. Lees meer over dit initiatief op de website van Lody & Dennis.

Bron: wenspapa.nl

Tijdens de wensvader conferentie in Brussel zijn wij in contact gekomen met filmmaakster Julia von Graevenitz. Julia is mede eigenaar van Bosch film en is onder andere bekend van de film ‘nacht vlinder’. Er zijn plannen ontstaan om een film te maken over homogezinnen en draagmoederschap, dit om te laten zien hoe moeilijk het is in Nederland. Julia heeft gevraagd of wij mee willen werken aan deze film en hebben hier vorige week met elkaar over gesproken.

Donderdag 4 juni zijn wij met Germaine naar het kantoor van Bosch Film in Amsterdam gereden voor een kennismakingsgesprek. Een spannend moment omdat wij nog niet precies weten wat de bedoeling is en best wat vragen hebben. Julia verteld over haar idee welke is ontstaan door het verhaal van een vriendin (Sara Coster, schrijfster van het boek “De wens en de vaders”) die samen met een homostel een kindje opvoed door middel van co-ouderschap. Momenteel wordt er onderzoek gedaan door ‘staatscommissie herijking ouderschap’ naar alle soorten ouderschap die in de huidige samenleving zijn ontstaan. Er wordt ook gekeken naar de huidige wet en regelgeving en wat dit betekend. De staats commissie moet in 2016 een rapport uitbrengen aan de ministerraad. Het doel van Julia haar film is het rapport kracht bij te zetten, bewustwording en discussie in de maatschappij. Door ons verhaal in beeld te brengen kan dit doel bereikt worden. Wij kunnen er met elkaar voor zorgen dat er een discussie op gang komt, de wet en regelgeving wordt besproken en hoe mooi zou het zijn als homostellen in de toekomst ook gebruik mogen maken van ivf trajecten in Nederlandse ziekenhuizen! Nederland was ooit het eerste land ter wereld waar het homohuwelijk werd ingevoerd, alle faciliteiten zijn er om homostellen te helpen bij hun kinderwens, maar verbied draagmoederschap. Wij moeten uitwijken naar het buitenland om een lang en kostbaar traject te doorlopen, maar hopen dat ons verhaal een verschil kan maken!

Het is de bedoeling dat de film zo natuurlijk mogelijk wordt en daarom komt er geen script en is er geen verhaallijn. Alle stappen die wij vanaf nu zetten worden gefilmd om op die manier zoveel mogelijk beeldmateriaal te verzamelen. Aan het eind van ons traject wordt er gekeken wat er is gebeurd, welke stappen waren essentieel en zijn belangrijk geweest in ons verhaal. Dan kan de film gemonteerd worden en kan Julia met Bosch Film opzoek gaan naar subsidies om de film ook daadwerkelijk uit te brengen en hopelijk op TV te krijgen.

Op de terugweg waren wij eigenlijk unaniem, wij gaan hier aan meewerken. Inmiddels hebben wij dit met Julia gedeeld en worden de eerste afspraken gepland. Super spannend om ons traject vast te leggen op beeld, maar ook een geweldige kans om te kunnen strijden tegen de oneerlijke wetgeving en discriminatie in Nederland!

Bosch Film maakt film over wenspapa’s en draagmoederschap
Schuiven naar boven