Motie Van Ginneken (D66) en Ellian (VVD) over wet meerouderschap

Het besluit over een meerouderschapswet lijkt in een stroomversnelling te komen. Kamerleden Lisa van Ginneken (D66) en Ulysse Ellian (VVD) dienden vorige week een motie in waarin ze het kabinet verzoeken om vaart te maken met de voorbereiding van zo’n wet.

Update: De motie werd eerder aangehouden, maar na wijziging alsnog in stemming gebracht op dinsdag 21 juni tijdens een plenair debat. Een overgrote meerderheid van partijen stemde voor: SP, GL, PvdA, Denk, Volt, Gündogan, Fractie Den Haan, BBB, VVD, D66 en CDA. De motie plaveit een weg richting een brede wettelijke implementatie voor alle facetten van meerouderschap. De motie verzoekt de regering om een werkgroep aan te stellen die de voor meerouderschap benodigde wijzigingen in Burgerlijk Wetboek 1 inventariseert en ook de doorwerking daarvan in alle andere wet- en regelgeving uiteenzet. Denk hierbij aan zorgverzekeringswet, erfrecht en tal van andere andere zaken die gezinnen treffen. Ook moet de werkgroep een plan opstellen en een planning gaan maken voor de implementatie. De Kamer wil voor de zomer van 2023 geïnformeerd worden over waar de werkgroep op uitkomt.

De twee vragen ook om een onderzoek naar de impact van een meerouderschapswet op andere wet- en regelgeving en om de voorbereiding van de wetswijziging van het Burgerlijk Wetboek. Dat laatste is nodig om meerouderschap juridisch mogelijk te maken. De conclusies en een planning voor de invoering van de nieuwe wet moeten volgens de motie vóór de zomer van 2023 op tafel liggen.

Gevolgen

Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) benadrukte in het debat over de motie dat de invoering van meerouderschap of -gezag verstrekkende gevolgen heeft. “Je moet dan denken aan wetgeving op verschillende terreinen: financiën, sociale zekerheid, zorg, onderwijs, vreemdelingenrecht, jeugdstrafrecht et cetera et cetera. Het moge duidelijk zijn dat ik dat als minister voor Rechtsbescherming niet alleen kan doen.” Weerwind wil aan de slag met focusgroepen die een beeld kunnen geven van de gevolgen op het gebied van bijvoorbeeld uitvoerbaarheid en financiën.

Meer dan Gewenst is blij met de motie. Voorzitter Remco Yizhak Cooremans: “Die is eigenlijk precies in lijn met wat we hadden voorgesteld: begin alvast met wijziging van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en bereid daarnaast de doorwerking op andere gebieden voor. Ulysse Ellian verwoordde het tijdens het debat precies goed: ‘Als de trein keer op keer maar niet vertrekt, alleen omdat een paar stations nog niet gereed zijn, dan staan gezinnen nog jaren in de kou te wachten. Als deze motie wordt uitgevoerd, is de basis in elk geval geregeld en kunnen we doelgericht uitwerkingen op andere vlakken aanpakken. Wij zijn optimistisch gestemd: dit is waar meeroudergezinnen al heel veel jaren om strijden!'”

Afbeelding via Unsplash.

Motie Van Ginneken (D66) en Ellian (VVD) over wet meerouderschap
Schuiven naar boven