Meer dan Gewenst en COC: ‘Wetsvoorstel meerouderschap in 2022’

‘Kom dit jaar nog met een volwaardig wetsvoorstel over meerouderschap.’ Dat verzoek doen Meer dan Gewenst, het COC en drie andere LHBTI-belangengroepen in een gezamenlijke brief aan de nieuwe minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming. Ze pleiten voor deze en andere verbeteringen van het familierecht, zoals een goede draagmoederschapsregeling, een gedifferentieerde aanpak in de opschorting van interlandelijke adoptie en de mogelijkheid tot een ‘X’ in het paspoort.

Een meerouderschapswet maakt deel uit van COC’s Regenboogakkoord, dat het nieuwe kabinet volgens het regeerakkoord gaat uitvoeren.  Het COC pleit met Meer dan Gewenst al bijna tien jaar voor zo’n wet. De Staatscommissie Herijking ouderschap adviseerde de regering in 2016 om een meerouderschapswet in te voeren, maar dat is nog niet gebeurd.

‘Kinderen hebben recht op een goede juridische band met ál hun ouders, of dat er nu één, twee, drie of vier zijn’, zegt COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. ‘Sinds het advies van de Staatscommissie is er alweer een hele generatie kinderen in meeroudergezinnen opgegroeid zonder de goede wet die ze verdienen. Er ligt een prachtige kans voor minister Weerwind om dit nu snel te regelen en wij zullen hem daar graag bij helpen.’

Maximaal twee ouders

Volgens de Nederlandse wet mogen kinderen nu maximaal twee ouders hebben, terwijl in praktijk steeds meer kinderen vanaf de geboorte drie of vier ouders hebben. Bijvoorbeeld omdat ze worden opgevoed door een vrouw of vrouwenpaar en een mannenpaar gezamenlijk.

Meeroudergezinnen lopen tegen allerlei problemen aan omdat er in Nederland geen goede wet is. Zo kan een kind wees worden als zijn twee juridische ouders overlijden terwijl zijn niet-juridische ouders nog in leven zijn. Het kind moet veel meer belasting betalen over bijvoorbeeld een studiebijdrage of schenking van zijn niet-juridische ouders. Pijnlijk voor veel meeroudergezinnen is dat de wet net doet alsof er maar twee ouders zijn, terwijl dat er drie of vier zijn.

Draagmoederschap

Naast een wetsvoorstel over meerouderschap pleiten Meer dan Gewenst en de andere belangenorganisaties in de brief ook voor een goede draagmoederschapsregeling: ‘De Nederlandse wet maakt draagmoederschap nu vrijwel onmogelijk; het is voor wensouders bijvoorbeeld zelfs verboden om via de sociale media te laten weten dat ze een draagmoeder zoeken. Het is in het belang van kind, draagmoeder en wensouders om draagmoederschap in ons land goed te regelen. Dat bevordert dat draagmoederschap hier op goede wijze tot stand komt en het voorkomt dat mensen hun toevlucht zoeken in landen waar draagmoederschap juist niet goed geregeld is.

Uitgangspunt van de door de Staatscommissie voorgestelde regeling is het belang van het kind, en belangrijke elementen zijn vrije instemming van de draagmoeder, verplichte voorlichting aan wensouders en draagmoeder, onafhankelijk juridisch advies voor de draagmoeder, toetsing door de rechter van de afspraken tussen draagmoeder en wensouders, en de mogelijkheid voor het kind om de ontstaansgeschiedenis te achterhalen. Wanneer internationaal draagmoederschap onder dezelfde voorwaarden als in Nederland tot stand is gekomen, zou het volgens de Staatscommissie in ons land erkend moeten worden.’

Adoptie

Ook vragen de belangenorganisaties Weerwind om te kijken naar de opschorting van interlandelijke adoptie: ‘Wij pleiten voor een aanpak waarin aandacht is voor deze beide kanten van interlandelijke adoptie: het aanpakken van misstanden en mogelijkheden bieden voor de voordelen van adoptie. Dat vraagt om een gedifferentieerde aanpak, waarbij niet alle gevallen over één kam worden geschoren.’

Naast verzoeken over wetgeving rond het thema gezinnen, pleiten de organisaties in de brief ook voor de mogelijkheid om de officiële geslachtsregistratie te laten doorhalen met een ‘X’ en verbetering van de wet Wijziging geslachtsvermelding. Het COC stuurde de brief naar minister Weerwind mede namens Meer dan Gewenst, Transgender Netwerk Nederland (TNN), de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit (NNID) en Bi+ Nederland.

 

Meer dan Gewenst en COC: ‘Wetsvoorstel meerouderschap in 2022’
Schuiven naar boven