Vraag minister Dekker vandaag om een meerouderschapswet!

Jij kunt er voor zorgen dat er snel een meerouderschapswet komt. Help meeroudergezinnen en upload vóór 24 mei je brief aan minister Dekker (Rechtsbescherming). Dat kan op deze website van de Rijksoverheid. Onderaan dit bericht vind je een voorbeeldbrief.

Steeds meer kinderen groeien op in een gezin met drie of vier ouders. Bijvoorbeeld een lesbisch paar dat vanaf de geboorte een kind opvoedt samen met een homopaar. Deze ouders willen de zaken voor hun kinderen net zo goed regelen als elke andere ouder, maar dat kan niet. Volgens de wet mag een kind nu maar twee ouders hebben. Daardoor lopen kinderen allerlei rechten mis.

COC en Meer dan Gewenst pleiten al jaren voor een goede meerouderschapswet. In 2016 adviseerde een Staatscommissie dat er zo’n wet moet komen. In 2017 beloofden acht politieke partijen in COC’s Regenboogakkoord om het te regelen.

Maar vorig jaar liet minister Dekker weten dat de wet er voorlopig niet komt. Hij wil alleen deelgezag regelen. Dat is een sterk afgezwakte versie van meerouderschap- en gezag. Kinderen in meeroudergezinnen lopen daardoor nog steeds allerlei rechten mis.

De minister vraagt burgers en organisaties vandaag om een reactie op zijn wetsvoorstel. Jij kunt meeroudergezinnen helpen door zo’n reactie in te sturen en te pleiten voor een volwaardige meerouderschapswet. Dat kan met een persoonlijk verhaal of je kunt onderstaande voorbeeldbrief gebruiken. Doe het snel, want ook de tegenstanders laten van zich horen.

Hoe werkt het?

  1. Kopieer onderstaande voorbeeldbrief in een Word of Pdf document en vul onderaan je naam in, of schrijf een persoonlijke brief waarin je pleit voor een volwaardige meerouderschapswet.
  2. Upload je brief HIER
  3. Doe het SNEL! Je kunt een brief insturen tot zondag 24 mei.

Bedankt voor je steun aan meeroudergezinnen!

VOORBEELDBRIEF

Aan:

de minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

Geachte minister Dekker,

Kinderen hebben recht op een goede juridische band met ál hun ouders, of dat er nu één, twee, drie of vier zijn. Daarom adviseerde de Staatscommissie Herijking Ouderschap unaniem een volwaardige regeling voor meerouderschap en meeroudergezag te treffen. De vorige regering beloofde dat die regeling er zou komen. Acht politieke partijen beloofden in COC’s Regenboogakkoord om daarvoor te zorgen.

Ik ben erg teleurgesteld dat u nu slechts met een concept-wet voor deelgezag komt. Deelgezag is een eerste stap, maar lang niet goed genoeg.

Ik verzoek u dringend om op korte termijn alsnog een volwaardige regeling voor meerouderschap en meeroudergezag in te dienen en ik vraag u om de concept-regeling voor deelgezag te verbeteren.

Door alleen met een deelgezagsregeling te komen, krijgen kinderen ‘voor- en achterbank’ ouders. Dat past niet bij meeroudergezinnen. Het gaat in die gezinnen om kinderen die zielsveel van al hun ouders houden. Om ouders die zielsveel van al hun kinderen houden. Om mensen die, net als alle ouders, de zaken voor hun kinderen zo goed mogelijk willen regelen. Alleen maakt de wet dat nu onmogelijk.

Als er alleen een deelgezagswet komt, mogen de (niet juridische) derde en vierde ouders straks wel mee naar de klasseavond, maar wordt het kind wees als de juridische ouders onverhoopt overlijden. De derde en vierde ouders mogen wel met hun kind naar de dokter, maar ze kunnen in een urgente situatie geen toestemming geven voor een operatie. Als het kind 18 jaar wordt, verdwijnt de juridische band tussen het kind en de derde en vierde ouder helemaal.

Kom met een volwaardige regeling voor meerouderschap en -gezag

Ik vraag u daarom om snel te komen met een volwaardig wetsvoorstel voor meerouderschap en –gezag. In lijn met de motie die de Tweede Kamer daarover aannam in december 2019 (33836, nr. 48).

Zodat meeroudergezinnen eindelijk de wettelijke erkenning krijgen die ze toekomt. Erkenning dat de kinderen drie of vier pappa’s en mama’s hebben en niet slechts één of twee zoals de huidige wet bepaalt. Zodat de band van kinderen met al hun broertjes, zusjes, opa’s, oma’s, ooms en tantes door de wet wordt erkend.  

Ik vraag u om een volwaardige regeling, zodat de praktische problemen worden opgelost waar meeroudergezinnen nu tegenaan lopen. Zodat kinderen geen wees worden als hun juridische ouders overlijden. Zodat ook derde en vierde ouders fiscaal voordelig aan hun kinderen kunnen schenken en nalaten. Zodat alle ouders een bankrekening voor hun kind kunnen openen of toestemming kunnen geven voor een medische behandeling. Zodat ouders en kinderen al die andere voordelen krijgen die bij volwaardig gezag en ouderschap horen.

Verbeter de concept-regeling voor deelgezag

Ik verzoek u om de concept-regeling voor deelgezag te verbeteren. In het bijzonder door:

  • Deelgezag zo veel mogelijk gelijk te stellen aan meerouderschap- en gezag, en er dezelfde voordelen, bevoegdheden en rechten aan te verbinden;
  • Te verzekeren dat ouders met deelgezag niet zomaar van hun kinderen kunnen worden gescheiden, bijvoorbeeld omdat de juridische ouders naar het buitenland verhuizen. In uw voorstel krijgen ouders met deelgezag slechts het recht op een omgangsregeling, terwijl de juridische ouders alsnog gewoon kunnen vertrekken.
  • Meeroudergezinnen de mogelijkheid te bieden om hun afspraken over de invulling van het (deel)gezag middels een deelgezagsovereenkomst te laten inschrijven in het gezagsregister. Dat biedt zekerheid voor kind en ouders.

Tenslotte

De voornaamste reden dat u geen volwaardige meerouderschaps- en –gezagsregeling indient, is dat dat zou kunnen leiden tot conflicten. Ik vind dat stigmatiserend voor meeroudergezinnen. De Staatscommissie heeft ook geen bewijs gevonden voor uw stelling. Uit eerder onderzoek van de regering blijkt juist dat de verhoudingen tussen ouders in meeroudergezinnen in 89 procent van de gevallen goed tot zeer goed is. Als zich al conflicten voordoen, kan je die volgens mij beter goed regelen dan weg te kijken en niets te doen.

Ik vertrouw erop dat u snel komt met een volwaardige regeling voor meerouderschap en meeroudergezag. Opdat ouders in meeroudergezinnen de zaken voor hun kinderen net zo goed kunnen regelen als alle andere ouders.

Met vriendelijke groet,

[NAAM INVULLEN]   

Vraag minister Dekker vandaag om een meerouderschapswet!
Schuiven naar boven