Remco Yizhak Cooremans treedt af als voorzitter

Remco Yizhak Cooremans treedt per 1 mei terug als voorzitter van Meer dan Gewenst. Remco is sinds 2018 betrokken bij Meer dan Gewenst, o.a. als algemeen bestuurslid en de laatste tweeënhalf jaar als voorzitter. Arnoud Breitbarth, sinds vorig jaar algemeen bestuurslid, neemt de hamer over als interim-voorzitter. 

Ook in zijn nieuwe rol zet Remco zich in voor LHBTIQ+ mensen en regenbooggezinnen
Als voorzitter richtte Remco zich namens de achterban van Meer dan Gewenst met name op de politieke en ambtelijke belangenbehartiging in Den Haag, een proces dat vaak in de luwte plaatsvond. “Daarmee ga ik ook keihard door, ook in mijn nieuwe rol als voorzitter van het LHBT-netwerk van de VVD, waar ik samenwerk met Kamerleden, het maatschappelijk middenveld en roze netwerken van 5 andere partijen. Wij hebben sterke, brede coalities nodig voor LHBTIQ+ emancipatie en regenboogouderschap. Ook, en misschien wel met name, bij politieke partijen. Het is vanuit dat gremium dat ik het brede politieke midden oproep: trek samen op voor de gemeenschap. Vang elkaar geen vliegen af, maar houd elkaar vast op dit thema. Het gaat om echte mensen, echte ouders en die verdienen gehoord te worden zonder speelbal te worden in politieke frames. Ik ga de dagelijkse uitdagingen bij Meer dan Gewenst en het contact met gezinnen en wensouders enorm missen, maar ik blijf gemotiveerd, uiteraard ook door mijn eigen gezin en de onnodige hordes die mijn man en ik ondervonden als ouders en ik zal de stichting daarom in de toekomst zeker nog ondersteunen. Ik blijf in ieder geval nog even aan als algemeen bestuurslid om te adviseren op onderwerpen die ik mede in gang heb gezet, dus dit is echt geen vaarwel,” zegt Remco. 

Het was juist zijn voorzitterschap van Meer dan Gewenst dat hem motiveerde om de politiek in te gaan: “Dat klopt. Ik was al kandidaat-Kamerlid in november en het politieke speelveld is waarop ik me nu primair zal toeleggen. Hoewel ik al lid was van de VVD voor ik toetrad tot het bestuur van Meer dan Gewenst, is het dankzij de lessen die ik als voorzitter van Meer dan Gewenst heb mogen leren dat ik besloot me ook echt actief in te willen gaan zetten in Den Haag. De bijdrage die we als Meer dan Gewenst samen met COC en andere organisaties hebben kunnen leveren aan beleidsvorming in Den Haag vervult me namelijk werkelijk met mateloze trots”, zegt hij. “Zo begrijpen Kamerleden en ambtenaren sinds we ons bij Meer dan Gewenst consequent richten op belangenbehartiging veel beter waar regenboogouders en hun kinderen tegenaan lopen. We zijn er nog niet, dat weet ik als geen ander. De modernisering van het familierecht heeft te lang in de steigers gestaan. Maar nu er eindelijk een plan in de maak is voor integraal meerouderschap en er een draagmoederschapswet in de Kamer ligt lijkt alles ineens toch weer precair, helemaal na de verkiezingen. Ik blijf me er in gesprekken met Kamerleden en bewindspersonen hard voor maken dat we stappen vooruitzetten en niet achteruit. Na al die gesprekken met beleidsmakers heb ik nog altijd vertrouwen, maar ik en veel anderen rusten niet tot we ook echt resultaten zien. Ik heb er alle vertrouwen in dat Arnoud en de rest van het geweldige bestuur van Meer dan Gewenst even hard door zullen knokken. Met zoveel kennis, kunde en hartstocht kan dat ook niet anders. ”

Arnoud Breitbarth wordt interim-voorzitter 
Vanaf 1 mei zal Arnoud Breitbarth als interim-voorzitter het stokje van Remco overnemen. Arnoud heeft samen met zijn man een tweeling van 2,5 jaar en is sinds een jaar bestuurslid van Meer dan Gewenst. “Onze activiteiten voor wensouders en regenbooggezinnen worden steeds populairder”, ziet Arnoud. “Tegelijkertijd waait er een conservatieve wind in politiek Den Haag die tegen de wettelijke erkenning van regenbooggezinnen ingaat – een kwestie waar Meer dan Gewenst de afgelopen jaren hard en met succes voor heeft gestreden.”

Het is onzeker of er een meerderheid is in de Tweede Kamer voor de wetsvoorstellen over meerouderschap en draagmoederschap, die nu in vergevorderde fases zijn. Arnoud: “Het veranderende politieke landschap en onze groeiende activiteiten vragen veel van de stichting. Om die reden zijn we onder leiding van Remco de afgelopen maanden begonnen met het versterken en professionaliseren van de organisatie. Dat proces hopen we dit jaar af te ronden. Als bestuur blijven we ons onverminderd inzetten voor regenbooggezinnen – en we zijn dankbaar en blij dat Remco de komende maanden ons nog zal bijstaan met raad en daad.”

Remco Yizhak Cooremans treedt af als voorzitter
Schuiven naar boven