Meer dan Gewenst tijdens Canal Pride Amsterdam

Meer dan Gewenst vaart mee met Amsterdam Canal Pride

Dit jaar vaart Meer dan Gewenst voor de allereerste keer mee met de Gay Pride! En daarmee is het voor het eerst dat er een LGBT-family boot meevaart met de Canal Pride in Amsterdam. Dit is mogelijk geworden omdat Meer dan Gewenst de ‘Support Card 2018’ won. Deze prijs is een nieuw initiatief van de Amsterdam Gay Pride (AGP) en hoofdsponsor Rabobank. Zij stellen de plaats van de Rabobank beschikbaar aan een organisatie die door beperkte financiële mogelijkheden anders niet zouden meevaren en waarvan zij het belangrijk vinden dat het geluid van deze organisatie wordt gehoord. En zo won Meer dan Gewenst deze prijs. Echt geweldig! Bedankt Rabobank en AGP voor deze prachtige kans!

Wat wij met onze boot laten zien

Ook LGBT-ers kunnen een gezin vormen!! Helaas vinden veel LGBT-ers het nog niet vanzelfsprekend om kinderen te krijgen. De eerste reactie van een moeder die hoort dat haar kind uit de kast komt is nog steeds te vaak “en nu word ik geen oma”. Wij willen af van dit stigma. De mogelijkheden om kinderen te krijgen zijn er wel degelijk, je zult er alleen meer voor moeten doen. De verscheidenheid van roze gezinnen geeft wel aan dat er heel veel mogelijkheden zijn. De Canal Pride is dan ook de perfecte plek om te laten zien dat er inmiddels veel roze gezinnen zijn en dat deze gezinnen net zo vrolijk en leuk zijn als “traditionele” gezinnen.

Het thema tijdens de Canal Pride

Vanuit AGP is het thema voor de Canal Pride dit jaar “Heroes!”. Hieraan invulling geven is voor een familieboot best makkelijk… onze kinderen zijn uiteraard onze Heroes!! Zij staan dan ook in het middelpunt op onze boot. Op een verhoogd podium, allemaal verkleed als hun eigen held. Uiteraard is het feest op de boot waar de kids en hun roze ouders zingen en dansen. Er zijn nog nooit zoveel kinderhits gedraaid tijdens de Canal Pride! Je hoort dan ook gelijk dat onze boot echt anders is als alle andere boten.

Maar er is nog veel voor te strijden…

Ondanks de verscheidenheid aan roze gezinnen levert de huidige wet nog tal van onnodige problemen op voor kinderen die opgroeien in bijvoorbeeld meeroudergezinnen of gezinnen die ontstaan zijn dankzij een draagmoeder.

Huidige problemen bij meerouderschap

  1. Elke formaliteit is een potentieel probleem. Of het nu gaat om het tekenen van een schoolbriefje, bezoeken van een ouderavond, openen van een spaarrekening of toestemming voor een doktersbehandeling: de derde of vierder ouder is volgens de wet niet bevoegd.
  2. Financieel nadeel. Als kinderen geld ontvangen van hun derde of vierde ouder zijn ze bijna altijd slechter af. Zo moet er belasting betaald worden over een studiebijdrage, is er geen recht op kinderalimentatie en wordt een erfenis net zo zwaar belast alsof je geld erft van de bakker.
  3. Minder zorg. Derde of vierder ouders hebben geen wettelijk recht op ouderschaps- of zorgverlof waardoor ze hun kinderen soms minder zorg kunnen bieden.
  4. Problemen op vakantie. Als het kind met zijn derde en vierde ouder op vakantie gaat, kan de douane of politie grote problemen maken omdat de ouders officieel geen familie van het kind zijn.
  5. Als de ‘officiële’ ouders wegvallen bij een scheiding of overlijden, is het onzeker of het kind verder mag worden opgevoed door z’n derde of vierde ouder.

Draagmoederschap

Maar ook rondom draagmoederschap hebben twee vaders die dankzij een draagmoeder vader worden met een grote rechtsongelijkheid te maken. Ze mogen bijvoorbeeld niet allebei op het geboortebewijs komen te staan, terwijl dit bij twee vrouwen wel mag. Hierdoor moeten zij nog allerlei zaken via een rechter regelen, met alle kosten, ongemak en onzekerheid van dien, waarbij de vaders in het eerste jaar ook met bovenstaande  problemen van meerouderschap te maken krijgen. En mede door de huidige wetgeving is er ook nog geen Nederlandse IVF kliniek bereid om een mannenstel te helpen dat een eiceldonor en een draagmoeder heeft gevonden. Zij moeten uitwijken naar bijvoorbeeld Cyprus, waar anonieme eiceldonatie het uitgangspunt is. En dat willen we in Nederland juist voorkomen.

Adviezen staatscommissie Herijking Ouderschap

Kortom, de wet moet echt zo snel mogelijk aangepast worden aan de werkelijkheid van de 21ste eeuw. De staatscommissie ’Herijking Ouderschap’,  onder leiding van Aleid Wolfsen heeft na 2,5 jaar onderzoek hierover al in december 2016 adviezen uitgebracht. Maar minister Dekker (Rechtsbescherming) maakt nog niet zo’n haast. Hij heeft onlangs aangegeven op zijn vroegst voorjaar 2019 met voorstellen in De Tweede Kamer te komen. Dit moet echt sneller!!

Meevaren?

Graag willen we zoveel kinderen op onze boot hebben. En we zitten zo goed als vol. Heb je toch interesse om mee te varen en heb je kinderen van 5-12 jaar met zwemdiploma, mail dan naar boot@meerdangewenst.nl. Je komt dan bij ons op de wachtlijst. Om zoveel mogelijk kinderen op onze boot te hebben hanteren we maximaal 1 ouder per kind.

Sponsoren

Onze dank is groot richting de Rabobank en AGP dat zij het mogelijk hebben gemaakt dat wij kunnen meevaren. We krijgen van hen, naast de deelname, ook een bedrag van 7.500 euro. Daarmee zijn we er helaas nog niet. Daarom heeft ook het COC Nederland 2.500 euro bijgedragen, schenkt Disney verkleedkleding voor de kids en is Het Blauwe Fonds een crowdfundingsactie voor ons gestart. Mocht jij ook een donatie willen doen aan onze stichting, klik dan hier.

Pers

Voor pers- en mediaverzoeken over roze ouderschap in het algemeen of onze deelname aan de Canal Pride specifiek, kun je contact opnemen met onze woordvoerder Sara Coster via sara@meerdangewenst.nl (of telefonisch op 06 41 00 45 66) of met onze voorzitter Luc Nibbeling via voorzitter@meerdangewenst.nl (telefonisch bereikbaar op 06 13 04 49 99).

Over Stichting Meer dan Gewenst

Meer dan Gewenst is DE Nederlandse stichting voor roze ouderschap. We zetten ons in voor LHBT’s die een gezin wensen of hebben. We organiseren informatieve bijeenkomsten over juridische, sociale, medische en wetenschappelijke aspecten van LHBT-ouderschap. Ook organiseren we borrels en speeddates waar wensouders elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten voor roze gezinnen. Daarnaast voeren we een actieve lobby voor verbetering van rechten van ouders en kinderen, geven we voorlichting en informeren we de media.  Voor meer informatie zie “over meer dan gewenst” op onze website of mail naar info@meerdangewenst.nl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer dan Gewenst tijdens Canal Pride Amsterdam
Schuiven naar boven