Verkiezingen: zo knokt MdG regenbooggezin de campagne in

Het moge duidelijk zijn: het kabinet-Rutte IV is gevallen en Mark Rutte keert niet terug als lijsttrekker van de VVD. Politieke partijen schrijven nieuwe verkiezingsprogramma’s en bereiden campagnes voor. Veel bekende bewindspersonen en Kamerleden hebben aangekondigd niet langer verkiesbaar te zijn. De nieuwe Tweede Kamerverkiezingen staan gepland voor 22 november 2023.

Al dat nieuws kwam amper een week nadat er eindelijk een wetsvoorstel naar de Kamer werd gestuurd voor draagmoederschap en net voordat er in september eindelijk een brief zou komen over hoe Meerouderschap ingevoerd zou kunnen worden. Jarenlang hadden we gewacht en toen… weer stilstand. Het was even slikken bij Meer dan Gewenst, maar we hebben ons snel herpakt en zijn aan het werk gegaan.

Controversieel

Het huidige kabinet is demissionair en zal blijven regeren tot de vorming van een nieuw kabinet. Het zal zich echter niet bezighouden met politiek gevoelige onderwerpen. Welke onderwerpen ‘controversieel’ worden verklaard, wordt bepaald door de Eerste en Tweede Kamer in de tweede week van september.

Vanuit Meer dan Gewenst hebben we, direct na de val van het kabinet, enkele partijen opgeroepen om voor onze achterban belangrijke wetgeving niet controversieel te verklaren, maar zelfs als een kleine minderheid een onderwerp controversieel wil verklaren is het een ongeschreven regel dat hier gehoor aan wordt gegeven. Garanties zijn er dus niet.

Hoe nu verder?

Partijen zijn gelijk aan het werk geslagen: met het voorbereiden van hun campagnes, het kiezen of selecteren van een lijsttrekker en samenstellen van hun kieslijst. 

Vanuit Meer dan Gewenst hebben we snel na de val van het kabinet een team samengesteld uit de achterban met mensen die betrokken zijn bij verschillende politieke partijen (van de christendemocraten tot D66, Groen Links tot VVD), om samen te brainstormen over welke punten we absoluut in alle verkiezingsprogramma’s willen terugzien. Inmiddels is onze Position Paper terechtgekomen bij de programmacommissies van bijna alle gevestigde partijen van links tot rechts, maar ook bij kleinere fracties en (relatief) nieuwe partijen die in de huidige prognoses in de Kamer zouden kunnen komen.

Knokken voor gezinnen en kinderen

Als organisatie voor regenbooggezinnen vertegenwoordigen we een politiek diverse achterban en daarom is het van belang dat steun voor wetgeving en beleid voor de verschillende Gezinsvormen van Nu ook Kamerbreed ondersteund wordt. Ook onze partners, zoals COC Nederland, hebben de hoofdpunten voor regenbooggezinnen en wensouders integraal meengenomen in hun informatie voor de politieke partijen.

Samen blijven we knokken voor wetgeving die recht doet aan onze gezinnen en onze kinderen. We zullen jullie op de hoogte houden mochten er belangrijke ontwikkelingen volgen! 

Remco Yizhak Cooremans, voorzitter

Verkiezingen: zo knokt MdG regenbooggezin de campagne in
Schuiven naar boven