Vera Bergkamp (D66) komt op voor een aantal belangrijke rechten voor roze ouders

Bron: Trouw, 31 oktober 2015. Foto: ANP 

Als een alleenstaande zijn vermogen nalaat aan een dierbare vriend, betaalt die vriend daarover een hoger belastingtarief dan wanneer hij bijvoorbeeld van een oom erft. Waarom maakt de fiscus dat onderscheid nog?

Het familie-, erf- en schenkrecht loopt achter bij de maatschappelijke ontwikkelingen, vindt het D66-Tweede Kamerlid Vera Bergkamp. Daarom komt zij vandaag op het congres van haar partij in Amsterdam met voorstellen om de wetgeving bij de tijd te brengen.

Volgens de huidige wet kunnen hooguit twee mensen juridisch ouder zijn van het kind en daarover gezag uitoefenen. Maar het komt steeds meer voor dat kinderen feitelijk worden opgevoed door drie of vier ouders. Dat gebeurt bijvoorbeeld als ouders gaan scheiden en een nieuwe partner – de stiefouder – mede-opvoeder wordt.

Of in het geval van twee wensmoeders, een donorvader en eventueel diens partner. Of van twee wensvaders met een draagmoeder en haar partner. Bergkamp vindt dat in die gevallen meer ouders dan twee het ouderlijk gezag moeten kunnen krijgen. Bij co-ouders wel met toestemming van iedereen, dus ook van het kind. (MdG: D66 bedoelt hier alleen voor niet-intentioneel co-ouderschap na hertrouwen na een scheiding) Een staatscommissie bestudeert dit al. Bergkamp: “Ik hoop de commissie met mijn voorstel een extra duwtje in de rug te geven.”

Keerpunt
Helemaal nieuw is haar plan om het ouderlijk gezag automatisch toe te kennen over kinderen die worden geboren buiten het huwelijk of buiten het geregistreerde partnerschap. Dan hoeven de ouders daarvoor niet langer na erkenning van het kind ook nog bij de rechter een verzoek in te dienen. Voorwaarde voor dat automatisme is wel dat de moeder akkoord gaat. Sinds 2012 wordt meer dan de helft van de eerstgeborenen buiten het huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren, een historisch keerpunt.

Een ander idee is om te bekijken of het wenselijk is een kind de achternaam te kunnen geven van zowel de moeder als de vader (nu is het nog een van beide). Ook het erf- en schenkingsrecht neemt D66 op de schop, zodat alleenstaanden voortaan onder dezelfde gunstige fiscale voorwaarden kunnen schenken en nalaten aan hun dierbaren als gehuwden. Bergkamp: “De keuzevrijheid van het individu moet worden uitgebreid, wat D66 betreft kies je zelf je naasten.”

Inbreuk
Opmerkelijk is verder het voorstel om de mogelijkheid te creëren om kinderen – behalve minderjarigen – volledig te onterven. Dat is nu onmogelijk, ook al is er geen contact meer met de kinderen. D66 ziet dat als een ‘ongerechtvaardigde inbreuk’ op de vrijheid om bij testament over het eigen vermogen te beschikken.

D66 hoopt op steun van de coalitiepartijen. Ten tijde van de paarse kabinetten in de jaren negentig heeft D66 met VVD en PvdA immers ook een aantal belangrijke immateriële zaken weten te realiseren, zoals de euthanasiewet. Bergkamp: “Maar hoe mijn voorstellen zullen vallen weet ik eerlijk gezegd niet echt. Ik kan me zo voorstellen dat met name de christelijke partijen er hier en daar moeite mee hebben.”

MDG: Meer lezen?

Lees hier het oorspronkelijke voorstel van D66 voor een completer beeld.

Vera Bergkamp (D66) komt op voor een aantal belangrijke rechten voor roze ouders
Schuiven naar boven