Tweede Kamer discussieert over draagmoederschap

Vandaag heeft de Tweede Kamercommissie Veiligheid en Justitie met staatsecretaris Teeven gesproken over draagmoederschap. Aanleiding waren m.n. de uitzendingen van KRO Brandpunt en EO Dit is de Dag over draagmoederschap.

Teeven wil vooral wachten op de uitkomst van de Staatscommissie Herijking Ouderschap die naar verwachting in 2016 met aanbevelingen over draagmoederschap komt. Tot die tijd wil Teeven geen nieuw beleid of nieuwe wetten opstellen, dit tot teleurstelling van een deel van de Kamer. Voorstellen om wensouders en draagmoeders vooraf te screenen zoals bij adoptie gebeurt, schoof de staatssecretaris daarmee ook van tafel omdat er nieuw beleid voor nodig is. De staatsecretaris benadrukte ook dat het niet makkelijk is om een gedragen visie te krijgen. De meningen lopen sterk uiteen, van alles verbieden tot alles toestaan.

In het debat werd draagmoederschap vaak over één kam geschoren met kinderhandel. Teeven gaf zeer duidelijk aan dat mensenhandel top prioriteit heeft, maar dat draagmoederschap géén mensenhandel is. Als wensouders uit Nederland uitwijken naar het buitenland, dan gelden de wetten van dat land. En in diverse landen is commercieel draagmoederschap legaal. Maar ook in Nederland mag er een vergoeding betaald worden. Wat de hoogte van dit bedrag mag zijn, is een moeilijk vraagstuk waar geen eenduidig antwoord op is.  “Het betalen van 25.000 euro aan een draagmoeder hoeft helemaal niet per definitie strafbaar te zijn.”, aldus Teeven. “Het is aan de Staatscommissie om daar duidelijkheid over te verschaffen.”

Teeven zegde de Kamer toe de communicatie over draagmoederschap op de site van de overheid scherper te formuleren, zodat duidelijker wordt wat wel is toegestaan en wanneer draagmoederschap strafbaar is. Ook heeft hij toegezegd om bij de Minister van VWS navraag te doen wanneer de beroepsgroep haar richtlijnen heeft vernieuwd. Dit naar aanleiding van een recente uitspraak van het College van de Rechten van de Mens die de VUmc in het gelijk heeft gesteld dat een homostel niet geholpen hoefde te worden met een hoogtechnologisch IVF behandeling omdat er geen medische noodzaak zou zijn. En als laatste heeft Teeven toegezegd om met het OM en met internationale partners te spreken over de prioritering van onderzoek naar mogelijke strafbare feiten bij draagmoederschap. Binnen een maand koppelt Teeven aan de Kamer in ieder geval op de eerste twee punten terug wat de uitkomst is.

Stichting Meer dan Gewenst is voorstander van heldere wetgeving omtrent draagmoederschap in plaats van een verbod. Een regeling die voorkomt dat wensouders uitwijken naar landen waar mensen- en in het bijzonder vrouwenrechten minder nauw worden genomen en kinderen soms statenloos geboren worden. Het wordt tijd voor een regeling voor draagmoederschap zoals in de USA geldt. Met een screening van eiceldonor en draagmoeder. Waar de draagmoeder zelf kiest voor wie ze wil dragen en geen schulden heeft waardoor ze een kind draagt uit financiële noodzaak. Waar de eiceldonor en draagmoeder goed geïnformeerd zijn en zelf een besluit nemen over welke risico’s zij met hun lichaam willen dragen in plaats van dat een arts of de overheid dat voor ze doet. Een regeling die de belangen van kinderen, wensouders, donor en draagmoeder behartigd. Onze Stichting heeft in december haar mening al mogen delen met de commissie Herijking Ouderschap.

Tweede Kamer discussieert over draagmoederschap
Schuiven naar boven