Staatscommissie Herijking ouderschap zoekt ervaringsdeskundigen

De Staatscommissie Herijking ouderschap buigt zich over vraagstukken rond afstamming, meerouderschap, meeroudergezag en draagmoederschap. De Staatscommissie is vorig jaar ingesteld op voorstel van staatssecretaris Teeven. De commissie nodigt belanghebbenden/belangstellenden uit om vanuit eigen ervaring of kennis informatie met haar te delen.

Het werk van de Staatscommissie heeft te maken met juridische en maatschappelijke vraagstukken. Zij onderzoekt draagmoederschap en meerouderschap en –gezag (in de zin van meer dan twee ouders). Maar ook de manieren waarop juridisch ouderschap ontstaat en het recht op afstammingsinformatie. De commissie kijkt naar alles wat daarbij een rol kan spelen en beantwoordt de vraag of, en zo ja welke veranderingen in regelgeving wenselijk zijn. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de vraag of het wenselijk is dat er een regeling voor draagmoederschap komt of dat meerouderschap en meeroudergezag mogelijk zou moeten zijn. Maar ook of het noodzakelijk is om de manier waarop juridisch ouderschap ontstaat te wijzigen.

De Staatscommissie heeft inmiddels gesproken met een groot aantal belanghebbenden en experts uit verschillende disciplines. Om er zeker van te zijn dat de Staatscommissie geen informatie, gezichtspunten of overwegingen over het hoofd ziet, nodigt zij daarnaast graag eenieder uit die vanuit eigen ervaring of kennis een boodschap aan de Staatscommissie mee wil geven.

Hiervoor organiseert de Staatscommissie op 20 maart 2015 een bijeenkomst te Den Haag. Voor deze bijeenkomst kan eenieder zich aanmelden via herijkingouderschap@minvenj.nl.

Het leveren van een schriftelijke bijdrage kan ook, via hetzelfde mailadres of door te schrijven naar:

Staatscommissie Herijking ouderschap
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Bron: Rijksoverheid.nl

Staatscommissie Herijking ouderschap zoekt ervaringsdeskundigen
Schuiven naar boven