Rapport Staatscommissie al 5 jaar op de plank, kinderen en gezinnen de dupe

Meer dan Gewenst roept formerende partijen op om familierecht eindelijk te moderniseren

Al vijf jaar lang negeert het kabinet de dwingende aanbevelingen van de Staatscommissie Herijking Ouderschap om lhbt-ouderschap wettelijk goed te regelen. Regenboog-gezinnen zitten daarom nodeloos in onzekerheid en worden bovendien op hoge kosten gejaagd. Stichting Meer dan Gewenst doet een klemmend beroep op de formerende partijen om het Nederlandse familierecht eindelijk te moderniseren. Waar andere landen de afgelopen decennia roze ouderschap goed hebben geregeld, belemmert de Nederlandse wetgeving ouders en kinderen sterk.

Het is dinsdag 7 december 2021 exact vijf jaar geleden dat de Staatscommissie Herijking Ouderschap het rapport ‘Kind en ouders in de 21ste eeuw’ uitbracht. De commissie onder leiding van PvdA-prominent Aleid Wolfsen heeft jarenlang diepgravend onderzoek verricht naar hoe juridisch ouderschap beter geregeld kan worden, met name op het gebied van meerouderschap, meeroudergezag en draagmoederschap. Het belang van de kinderen stond daarbij voorop. De commissie concludeerde dat ‘het personen- en familierecht op fundamentele punten niet meer in overeenstemming is met de maatschappelijke ontwikkelingen en opvattingen’ en deed aanbevelingen voor een volledige meerouderschapsregeling en een wettelijke regeling voor draagmoederschap. 

“Het is frustrerend dat de aanbevelingen en concept-wetteksten tot nu toe zijn genegeerd”, zegt Remco Yizhak Cooremans, voorzitter van Meer dan Gewenst, een stichting die zich inzet voor regenboog-ouderschap. “Dit heeft grote gevolgen voor ouders en kinderen. Wij horen dagelijks gruwelverhalen van gezinnen in onze achterban. Als je als gezin in Nederland niet binnen de striktst mogelijk geïnterpreteerde bureaucratische vakjes past, dan word je automatisch afgewimpeld door ambtenaren voor bijvoorbeeld het verkrijgen van een burgerservicenummer voor een kind of het regelen van kinderopvangtoeslag. Dan resten alleen dure advocaten om de meest elementaire zaken geregeld te krijgen.”

Klemmend beroep op onderhandelingspartners
“Discussies over wetgeving in Nederland vinden plaats over de hoofden van kinderen en gezinnen,” ervaart Sara Coster, bestuurslid van Meer dan Gewenst. Politici kennen de feiten uit het echte leven zelden en maken daardoor ondoordachte, onpraktische en onnodige wetgeving, ziet Coster. “Een voorstel over ‘deelgezag’ voor co-ouders in meeroudergezinnen dat er nu ligt, zal de gezagssituatie alleen maar verder vertroebelen.” Ook wordt regelmatig terminologie gebruikt die voor kinderen én ouders zeer kwetsend is. “Roze gezinnen zijn heel bewust én verantwoord bezig met gezinsvorming en verdienen echt een betere – gelijkwaardige – behandeling.” 

Rapport Staatscommissie al 5 jaar op de plank, kinderen en gezinnen de dupe
Schuiven naar boven