Persbericht: Meer Dan Gewenst voorzichtig positief over gelekte nieuws “vrije kwestie” meerouderschap

Meer Dan Gewenst is voorzichtig positief over het gelekte nieuws, dat de uitvoering van het rapport van de commissie Wolfsen een “vrije kwestie” zou zijn. In het regeerakkoord VVD, CDA, D66 en ChristenUnie komen de punten terug die in het COC Regenboog Stembusakkoord staan dat eerder door D66 en VVD is ondertekend. Onder meer over meerouderschap, waardoor meer dan twee personen ouderschap en ouderlijk gezag over een kind kunnen krijgen. Afgesproken is dat het een vrije kwestie wordt, zodat CDA en ChristenUnie niet voor het voorstel hoeven te stemmen, maar ook geen blokkades opwerpen.

 

Proces hoeft geen maanden te duren

“Uiteraard moet goed gekeken worden hóe een en ander ingevoerd kan worden, maar dat proces hoeft natuurlijk geen maanden te duren,” aldus Jelle Martens, voorzitter van Meer Dan Gewenst.

Als dit gelekte nieuws bewaarheid wordt, zou dit veel kunnen betekenen voor de vele meer-oudergezinnen. Ook voor draagmoederschap dat eindelijk gewoon mogelijk gemaakt zou worden in Nederland. Dat zou geweldig nieuws zijn voor homo, maar zéker ook voor hetero-wensouders.

“Maar laten we eerst maar eens zien wat de afspraken concreet zijn,” zegt Martens.

Persbericht: Meer Dan Gewenst voorzichtig positief over gelekte nieuws “vrije kwestie” meerouderschap
Schuiven naar boven