Moeten spermadonoren alimentatie betalen?

(datum bericht 11-8-13)

“Spermadonor moet alimentatie betalen” kopt de krant op 10 augustus. En “gemeenten jagen op vaders die niet erkend hebben”. 

Wat is er nou precies aan de hand? 

Volgens de wet moet de “verwekker” bijdragen in de kosten van het kind. “Verwekker” ben je als man alleen als de zwangerschap via geslachtsgemeenschap tot stand is gekomen. Dus niet als de zwangerschap tot stand is gekomen door zelf-inseminatie of door middel van inseminatie via het ziekenhuis of via een kliniek. 

Enkele gemeenten realiseren zich dit, en proberen kennelijk nu kosten voor de bijstand (deels) te verhalen op mannen verwekker zijn. 

Welk onvoorzien financieel risico lopen mannen die biologisch (en niet juridisch vader) zijn zonder dat het kind door geslachtsgemeenschap tot stand is gekomen? Een klein risico. De Leidse hoogleraar familierecht Nuytinck noemt, zo lezen wij in de pers, het geval dat een moeder meldde dat de man wel degelijk verwekker was. De man kon niet bewijzen dat er geen geslachtsgemeenschap was geweest. 

Wat is ons advies? 

Maak vooraf schriftelijke afspraken, waarin je ook benoemt hoe jullie de zwangerschap tot stand willen laten komen (of in ieder geval: hoe niet). En laat je afspraken toetsen door een jurist. Elders op onze site vind je namen van twee kantoren die gespecialiseerd zijn in alles rondom roze ouderschap, maar in beginsel moet elke familierecht-advocaat jullie kunnen adviseren. 

Moeten spermadonoren alimentatie betalen?
Schuiven naar boven