Minister, vergoed ivf-behandeling voor alle gezinsvormen

Tien partijen, waaronder belangenverenigingen en patiëntenorganisaties, hebben een verzoek neergelegd bij minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) om zijn voorgenomen besluit, om het ivf-draagmoederschap in het verzekerde pakket op te nemen, te laten gelden voor alle soorten gezinsvormen en -situaties. 

Voor de zomer heeft Kuipers de Tweede Kamer geïnformeerd dat hij voornemens is het eerder gegeven advies van het Zorginstituut Nederland, waarin wordt verzocht het verzekerde pakket uit te breiden met ivf-draagmoederschap, over te nemen. Echter is hierbij geen rekening gehouden met de diversiteit aan gezinsvormen anno 2022, want deze vergoeding geldt niet voor iedereen.

De ondertekende partijen zien graag dat het recht tot vergoeding van de ivf-behandeling (door de verzekeraar) geldt voor alle gezinsvormen, waaronder bijvoorbeeld man-man koppels, solo ouders (ook LHBTIQ+) en transpersonen, die geen eicellen hebben, met een kinderwens. De partijen verzoeken de minister daarom te overwegen dit te realiseren voor alle gezinsvormen en -situaties. 

Remco Yizhak Cooremans, voorzitter van de Nederlandse stichting voor regenbooggezinnen en LHBT-personen met een kinderwens, is een van de initiatiefnemers:

“We zijn blij met het voornemen van de minister om ICSI c.q. ivf-draagmoederschap toe te voegen als verzekerde zorg voor een groep vrouwen nadat de wet ‘Kind, draagmoederschap en afstamming’ wordt geïntroduceerd, maar betreuren het enorm dat LHBT-ouders lijken te worden uitgesloten. Let wel, hetzelfde gebeurde indertijd met kunstmatige inseminatie met donorzaad (KID): vrouwenstellen vielen ook bij die vruchtbaarheidsbehandeling buiten de verzekerde boot. Dat werd dan weliswaar uiteindelijk onder politieke druk gecorrigeerd, maar er was een omslachtige subsidieregeling voor nodig die een systeemfout corrigeert – een subsidieregeling die door artsen als administratief belastend wordt ervaren. We pleiten ervoor om nu niet weer dezelfde fout te maken met het verzekerde pakket en, net als in de wet straks, geen enkel onderscheid te maken op basis van gender en seksuele identiteit. Het voelt wrang, oneerlijk en archaïsch als een deel van de mensen met een kinderwens niet kan rekenen op de verzekering bij ivf-draagmoederschap, terwijl een ander deel de zorg wel vergoed krijgt.”

De ondertekende partijen zijn: Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), Patiëntenfederatie Nederland, COC Nederland, Transvisie, Meer dan Gewenst, Zwanger voor een Ander, Bi+ Nederland, Nederlandse organisatie voor seksediversiteit (NNID), Transgender Netwerk Nederland en Women Inc.

Lees de brief aan de minister.

Afbeelding via Unsplash.

Minister, vergoed ivf-behandeling voor alle gezinsvormen
Schuiven naar boven