‘Meerouderschap moet geregeld in de wet’

Bron: Eenvandaag, d.d. 26-09-2016

Wat een mooi item in Eenvandaag! “Deelouderschap moet worden geregeld in de wet. Dat vindt homorechtenorganisatie COC. Een kind kan nu voor de wet maar twee ouders hebben, maar steeds meer kinderen hebben drie of zelfs vier ouders.

Dit komt met name voor bij homo-ouderstellen. Cijfers zijn er niet, maar schattingen lopen op tot duizenden gezinnen en dit neemt steeds meer toe. COC Nederland pleit ervoor deze ouders dezelfde rechten te geven als ‘gewone’ ouders.

Er zijn volgens het COC verschillende problemen waarmee meeroudergezinnen kampen: als de ‘officiële’ ouders wegvallen bij een scheiding of overlijden, is het onzeker of het kind verder mag worden opgevoed door z’n derde of vierde ouder.

De derde en vierde ouder worden niet erkend door de wet, en dat levert veel praktische problemen op: van belastingen tot het tekenen van een schoolbriefje en bezoeken van een ouderavond.

Er zijn ook argumenten tegen meerouderschap. Machteld Vonk van de Universiteit Leiden heeft onderzoek gedaan in British Colombia in Canada, waar sinds 2013 de mogelijkheid bestaat om met drie personen ouder te zijn.

Een mogelijk conflict kan problemen veroorzaken: “Wat als er ruzie komt? Op grond waarvan moet de rechter beslissen? Moet die dan alsnog twee ouders aanwijzen? De rechter zal op dit moment kijken naar family life, dus hoe de verdeling van de zorg tussen de ouders in de praktijk is, en naar afspraken die de ouders hebben vastgelegd.”

In EenVandaag COC-voorzitter Tanja Ineke. Daarnaast vier ouders met twee zoons, waarvan twee ouders niet meetellen voor de wet.”

‘Meerouderschap moet geregeld in de wet’
Schuiven naar boven