Italiaanse regenbooggezinnen slachtoffer opportunistisch politiek beleid

Het Italiaanse wetsvoorstel dat wensouders strafbaar stelt als zij in het buitenland ouders worden van een kind met hulp van een draagmoeder, is niet gestoeld op enig wetenschappelijk bewijs. Het voorstel, dat in de eerste lezing door het Italiaanse lagerhuis is aangenomen, is bedoeld voor de conservatief-populistische achterban en speelt in op onderbuikgevoelens die gebaseerd zijn op een onjuist en onvolledig beeld van draagmoederschap. 

Hoewel de meerderheid van de Italiaanse ouders die dankzij de hulp van een draagmoeder ouders worden man-vrouwstellen zijn, concentreert vrijwel de gehele discussie zich op de positie van lhbt-ouders. Hiermee worden lhbt’ers afgeschilderd als zondebok en gebrandmerkt als te modern, globalistisch, te regenboog. Deze symboolpolitiek, losgezongen van feiten, raakt alle lhbt’ers en draagmoeders in het hart. 

Gelukkig is het wetsvoorstel voor draagmoederschap dat in Nederland recentelijk werd voorgesteld wél gebaseerd op solide waarborgen, wetenschappelijke inzichten en internationale regels. Het Italiaanse voorstel leunt louter op wetenschappelijk weerlegde ideologisch gedreven aannames over wat ‘natuurlijk’ is en goed voor kinderen en vrouwen. In de Italiaanse werkelijkheid worden kinderen en vrouwen die weloverwogen een draagmoederschapstraject aangaan, gereduceerd tot slachtoffer voor politiek gewin van de regering Meloni. 

We wensen onze Italiaanse vrienden, regenbooggezinnen en alle gezinnen van nu, veel sterkte toe. 

Remco Yizhak Cooremans
Voorzitter Meer dan Gewenst

Afbeelding via Unsplash.

Italiaanse regenbooggezinnen slachtoffer opportunistisch politiek beleid
Schuiven naar boven