COC Nederland en Meer Dan Gewenst: ‘Behoud adoptiemogelijkheden uit bepaalde landen’

7 juni 2021- Behoud adoptiemogelijkheden uit bepaalde landen. Die oproep doen COC Nederland en Meer dan Gewenst in een brief aan de Tweede Kamer, die op woensdag 9 juni over het adoptiebeleid spreekt.

In februari besloot minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, foto bovenaan) om interlandelijke adoptie naar Nederland volledig op te schorten. Hij reageerde daarmee op een rapport van de onderzoekscommissie-Joustra, die bij adoptie vanuit verschillende landen ernstige misstanden constateerde.

COC en Meer dan Gewenst pleiten bij de Kamer voor een gedifferentieerd beleid. Ze stellen voor dat er voorlopig nog wel kinderen geadopteerd mogen worden uit landen waar de onderzoekscommissie vrijwel geen misstanden heeft gevonden en die voldoen aan waarborgen zoals neergelegd in het Haags Adoptieverdrag.

De commissie-Joustra constateerde vooral veel ernstige misstanden bij adoptie vanuit Bangladesh, Brazilië, Colombia, Indonesië en Sri Lanka in de periode 1967-1998. Dat heeft bij veel geadopteerde kinderen geleid tot pijn, boosheid en verdriet.

COC en Meer dan Gewenst vinden het goed dat er aandacht en erkenning komt voor het leed waar een deel van de geadopteerde kinderen, en vaak ook hun biologische- en adoptieouders, mee te maken kreeg. Ook vinden de organisaties het positief dat de regering onderzoekt hoe de interlandelijke adoptieprocedure kan worden verbeterd.

Het rapport van de commissie-Joustra beschrijft ook dat geadopteerde personen zelf gemiddeld gematigd positief zijn over interlandelijke adoptie. Zeventig procent vindt bijvoorbeeld dat interlandelijke adoptie mogelijk moet blijven. Interlandelijke adoptie kan in bepaalde gevallen een wenselijke oplossing in een noodsituatie zijn.

Meer dan Gewenst en COC pleiten daarom voor een gedifferentieerde aanpak, waarbij niet alle gevallen over één kam worden geschoren. Zo zou adoptie uit landen waar vrijwel geen misstanden geconstateerd zijn voorlopig mogelijk moeten blijven. In de drie landen waarvandaan paren van gelijk geslacht mogen adopteren (Portugal, Verenigde Staten, Zuid-Afrika) constateerde de commissie-Joustra bijvoorbeeld vrijwel geen misstanden. Ook zouden landen tenminste moeten voldoen aan waarborgen zoals neergelegd in het Haags Adoptieverdrag.

[Foto minister Dekker: Rijksoverheid.nl]

COC Nederland en Meer Dan Gewenst: ‘Behoud adoptiemogelijkheden uit bepaalde landen’
Schuiven naar boven