‘Begin december duidelijkheid over meerouderschap’

Bron: coc.nl, d.d. 30 september 2016

Er komt begin december duidelijkheid over een regeling voor meerouderschap. Dat beloofde minister Van der Steur op donderdag 29 september aan het COC, tijdens de aanbieding van de petitie van Ouders van Nu, Meer dan Gewenst en COC.

De minister onderstreepte het belang van een goede meerouderschapsregeling tijdens het gesprek met het COC. Hij heeft de Staatscommissie Herijking Ouderschap opdracht gegeven naar de kwestie te kijken en verwacht hun voorstel begin december naar de Tweede Kamer te kunnen sturen.

Tijdens het aanbieden van de bijna vijfduizend handtekeningen, riep COC-voorzitter Tanja Ineke de minister in een vurig betoog op om snel met een goede meerouderschapsregeling te komen.

“Kinderen hebben recht op een goede juridische band met ál hun ouders, of dat er nou één, twee, drie of vier zijn”, aldus Ineke. “Het is in het belang van kinderen in meeroudergezinnen dat hun juridische situatie past bij de feitelijke situatie waarin ze opgroeien.”

Steeds meer mensen vormen een meeroudergezin, bijvoorbeeld een lesbisch paar dat een kind opvoedt met een biman of een homopaar. Naar schatting van het COC gaat het om duizenden gezinnen in Nederland. Volgens de wet mag een kind nu niet meer dan twee ouders hebben. Dat kan kinderen in meeroudergezinnen in grote juridische en financiële problemen brengen.

Veiligheid

Het COC sprak donderdag ook met de minister over veiligheid van LHBTI’s in Nederland. De belangenorganisatie sprak haar diepe zorg uit over het feit dat honderdduizenden LHBTI’s met discriminatie te maken krijgen, maar dat daarvoor jaarlijks slechts een klein aantal daders veroordeeld wordt. Minister Van der Steur noemde deze zorgen ‘deels terecht’.

Het COC drong aan op prestatieafspraken met politie en Openbaar Ministerie om er voor te zorgen dat meer daders van discriminatie worden vervolgd en veroordeeld. De minister wil dat de leiding van de Nationale Politie en het Openbaar Ministerie hierover in gesprek gaat met het COC, en zal daartoe het initiatief nemen.

Toen onlangs naar buiten kwam dat de politie slechts een klein deel van de aangiften van discriminatie ter vervolging doorstuurt naar het Openbaar Ministerie, ontstond de indruk dat het OM deze kwestie wilde oplossen door de regelgeving (Aanwijzing Discriminatie) aan te passen en ‘de lat lager te leggen.’ Minister Van der Steur ontkende dat tegenover het COC, volgens hem is er vooralsnog geen sprake van dat de Aanwijzing Discriminatie naar beneden wordt aangepast.

Foto: COC-voorzitter Tanja Ineke overhandigt de petitie voor meerouderschap aan minister Van der Steur – beeld COC NL-Philip Tijsma

‘Begin december duidelijkheid over meerouderschap’
Schuiven naar boven