Artikel Volkskrant over partnerverlof roze gezinnen

Op de website van De Volkskrant verscheen vandaag dit artikel over partnerverlof voor roze gezinnen. Wanneer heb je daar recht op? Hopelijk gaan werkgevers coulant zijn, en ook ouders die wél de feitelijke ouders zijn – maar door ontbrekende wetgeving – nog níet de juridische ouders (en ook niet de partner van de bevallen vrouw), wel dat partnerverlof geven. En uiteraard hopen we dat er snel goede wetgeving komt voor zowel draagmoederschap als meerouderschap, zodat het van rechtswege goed geregeld zal worden, en niet meer afhankelijk is van de eventuele coulance van de werkgever.
Officieel heb je recht op partnerverlof als je:
– geregistreerd partner bent van de bevallen vrouw
– ongehuwd of gehuwd samenwoont
– je het kind erkent
In het geval van meeroudergezinnen of gezinnen ontstaan dankzij de hulp van een draagmoeder, klopt de feitelijke situatie niet (of nog niet) met de juridische situatie. We pleiten ervoor de de baby voldoende tijd krijgt om te hechten aan de feitelijke ouders, en de ouders ook om te hechten aan de baby.

Artikel Volkskrant over partnerverlof roze gezinnen
Schuiven naar boven