Arbeidsvoorwaarden roze gezinnen – presentatie 14 januari

Helaas is bij diverse gezinsvormen de feitelijke situatie niet (of pas na lange tijd) hetzelfde als de juridische situatie. Dat betreft vooral roze gezinnen (meerouderschap, draagmoederschap, adoptie), maar ook niet roze gezinnen die een dergelijke gezinsvorm hebben. Daardoor komen ouders die feitelijk wel de zorg voor een kind dragen, maar juridisch niet (of nog niet) niet in aanmerking voor regelingen als partnerverlof, ouderschapsverlof, zorgverlof, calamiteitenverlof etc.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een derde ouder in een meeroudergezin die het kind niet kan erkennen omdat er al twee juridische ouders zijn of een homo-vader die zijn dankzij draagmoederschap geboren kind pas na een aantal maanden (tot een jaar) kan adopteren. Officieel heb je dan geen recht op verlof. Sinds de invoering van het partnerverlof (1 juli 2020) is de situatie nog schever geworden, ook bij adoptie.

Bedrijven kunnen daar zelf iets aan doen. Hema heeft dit vorig jaar al gedaan. Zij geven de ouders die bij Hema werken en door hun gezinsvorm geen recht hebben op partnerverlof, toch dat verlof!
Meestal zijn bedrijven helemaal niet op de hoogte van het feit wat er aan schort en zijn ze heel welwillend om “rainbowfriendly” te zijn en om dit op te pakken, maar iemand moet het aanhangig maken bij de juiste mensen. .

Hopelijk gaan veel bedrijven in de voetsporen treden van Hema! We kunnen jullie hulp goed gebruiken! We geven een (online) presentatie hierover voor HRM-medewerkers, vakbondsmensen, roze bedrijfsnetwerken, roze ouders etc. etc. Iedereen die hier meer over wil weten, is van harte welkom om de presentatie bij te wonen. Ook als je niet op een HRM-afdeling werkt, kun je deze presentatie volgen en proberen dingen aanhangig te maken bij het bedrijf waar je werkt.

Ik zal namens Meer dan Gewenst uitleggen wat eraan schort met de verlofregelingen voor “andere gezinsvormen” en zal tips geven wat je zelf kunt proberen te doen binnen jouw bedrijf. Er is iemand van Hema aanwezig, 2 bestuursleden van Meer dan Gewenst en Nicoline Grijmans-Veenendaal, gespecialiseerd familierecht advocate, evenals mensen van bedrijven waar er aan deze regeling wordt gewerkt. We hopen dat veel mensen deze online bijeenkomst bijwonen en de relevante onderwerpen vervolgens bij hun HRM-afdeling aanhangig willen maken. You can make the difference!

De sessie wordt gegeven op donderdag 14 januari van 12.00 tot 13.00 uur

Je kunt je opgeven bij Sara Coster

Arbeidsvoorwaarden roze gezinnen – presentatie 14 januari
Schuiven naar boven