HEMA komt kersverse roze gezinnen tegemoet: werknemers krijgen recht op 10 weken geboorteverlof

HEMA-werknemers die door adoptie, dankzij een draagmoeder of in een meeroudergezin ouder zijn geworden kunnen vanaf 1 augustus 10 weken bijzonder geboorteverlof opnemen. HEMA maakt hiermee het statement dat kinderen recht hebben op voldoende hechtingsduur met al hun ouders, ook wanneer het ouderschap op het moment van geboorte (nog) niet juridisch verankerd is. Bestuurslid Sara Coster: “Wij hopen dat dit sterke voorbeeld van werkgeverschap een sneeuwbaleffect teweegbrengt. Aan alle bedrijven die in de Pride week claimen ‘LHBTI- vriendelijk’ te zijn zou ik willen vragen: wie volgt?”

HEMA licht hier de wijziging in haar verlofregeling toe. Het Nederlandse bedrijf sluit met deze regeling aan bij de ontwikkeling van ouderschapsvormen in ons land. Een gezin bestaat namelijk al lang niet meer standaard uit een vader, moeder en kind(eren). Zo neemt het aantal mannen(stellen) dat vader wordt dankzij draagmoederschap toe en hebben steeds meer kinderen een 3e of 4e ouder. Echter worden deze ouderschapsvormen (nog) niet juridisch erkend, waardoor ouders moeten hopen op coulance van hun werkgever bij de aanvraag van verlof.

Stichting Meer dan Gewenst zet zich al jaren in voor LHBT’s die een gezin wensen of hebben, en hoopt dat bedrijven de handschoen oppakken door hun verlofregeling – net als HEMA – gelijk te trekken voor alle werknemers. Coster: “Zet het kind centraal en niet de biologische verwantschap tussen kind en ouder(s). Iedereen die primair betrokken is bij de opvoeding moet tijd krijgen om bij het kind te zijn, zodat het kind kan hechten aan de feitelijke ouders.”

HEMA komt kersverse roze gezinnen tegemoet: werknemers krijgen recht op 10 weken geboorteverlof
Schuiven naar boven