Adoptie uit sommige landen weer toegestaan, maar niet uit de VS

Hoewel adoptie uit bepaalde landen nu weer wordt toegestaan is adoptie vanuit de VS niet opnieuw mogelijk. Meer dan Gewenst en COC zijn weliswaar opgetogen dat minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind belang hecht aan de behoefte van de landen van herkomst bij interlandelijke adopties, maar betreuren het dat biologische moeders in de VS niet langer kunnen kiezen voor beschikbare Nederlandse ouders. Vanuit de VS vonden eerder relatief veel kinderen een liefdevol thuis bij Nederlandse lhbt’s (met name bij mannenstellen).

“De belangen van kinderen en biologische ouders verdienen primair bescherming en misstanden mogen niet”, zegt Remco Yizhak Cooremans, voorzitter van Meer dan Gewenst. “Meer dan Gewenst had dan ook begrip voor de redenen van Sander Dekker, Weerwinds voorganger als minister voor Rechtsbescherming, om adoptie vorig jaar voor alle landen stil te leggen. Maar in de Verenigde Staten werden geen misstanden geconstateerd in de adoptieketen. De reden voor het nu stoppen van adopties uit de VS is dat Nederland vindt dat dat land kinderen best binnenlands kan laten adopteren. Dat subsidiariteitsbeginsel (opvang in eigen land) wordt daarmee belangrijker geacht dan de praktijk van adoptie door beschikbare Nederlandse ouders: een praktijk die in het geval van de VS de belangen van kinderen en biologische ouders in sommige gevallen beter waarborgt dan binnenlandse adoptie. Binnenlandse adoptie is echter niet eenvoudig en de Amerikaanse pleegzorg- en adoptieketens laten enorme aantallen zien van kinderen die wachten op een gezin.“

Juist in de VS kiezen biologische moeders de adoptieouders en is er ook na adoptie nog veel contact: de zogenaamde ‘open adoptie’. De keuze voor Amerikaanse moeders is nu kleiner geworden, want zij mogen niet meer kiezen voor beschikbare Nederlandse ouders. Van alle Nederlandse adoptieouders die uit de VS adopteerden vormden lhbt-ouders – al naar gelang het jaar – naar schatting 20-40%. In praktijk betrof het doorgaans Nederlandse mannenstellen. Een Amerikaanse moeder kon bijvoorbeeld kiezen voor twee vaders uit Nederland, omdat zij dat niet als aantasting zag van haar rol als biologische moeder. Vaak worden geadopteerde Amerikaanse kinderen bovendien geclassificeerd met ‘special needs’ (soms na drugsgebruik tijdens zwangerschap, stressfactoren of vroeggeboortes).  Amerikaanse adoptieouders zeggen er soms de voorkeur aan te geven om kinderen te adopteren uit het buitenland omdat zij vrezen voor de toekomstige onzekerheid die die special needs-classificatie met zich meebrengt. Nederland was er bovendien als land vrij uniek in dat er vanuit hier kinderen uit de VS werden geadopteerd (vanuit andere landen werd niet vaak uit de VS geadopteerd).

Door nu de deur te sluiten en het niet meer mogelijk te maken uit de VS te adopteren, wordt de keuze van Amerikaanse biologische ouders beperkt en wordt het kinderen moeilijker gemaakt om een veilig en liefdevol thuis te hebben. Yizhak Cooremans: “Meer dan Gewenst roept de minister en Kamerleden op nog eens goed te kijken naar adopties uit de Verenigde Staten en, in plaats van alleen met dat land te stoppen omwille van het subsidiariteitsbeginsel, juist de belangen van Amerikaanse kinderen en hun biologische ouders voorop te blijven stellen.”

Afbeelding via Pexels.

Adoptie uit sommige landen weer toegestaan, maar niet uit de VS
Schuiven naar boven