Adoptie broertjes en zusjes weer toegestaan

Demissionair minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) maakte vorige week bekend dat adoptie van broertjes of zusjes van kinderen die al in Nederland zijn geplaatst toch door mag gaan. Dekker vindt dat “daarmee de oorspronkelijke familieverhouding tussen broertjes en zusjes voor zover mogelijk wordt beschermd”.

In februari besloot de bewindsman om interlandelijke adoptie naar Nederland volledig op te schorten. Samen met het COC pleitte Meer dan Gewenst toen voor een gedifferentieerd beleid: “Bij adoptieprocedures moet het belang van het kind altijd vooropstaan. Meer dan Gewenst vindt dat per land nauwkeurig moet worden bepaald of de procedures zorgvuldig genoeg zijn en het belang van het kind niet geschaad wordt. Alle landen over één kam scheren, zoals nu gedaan is met de adoptiestop, is te kort door de bocht en ontneemt kinderen de kans om via aantoonbaar zorgvuldige procedures door Nederlandse wensouders geadopteerd te worden.”

De stap dat broertjes en zusjes van al geadopteerde kinderen nu toch geadopteerd mogen worden, is volgens Meer dan Gewenst een goede. “Wel zien we graag ook nog verdere versoepeling van dit beleid.”

Adoptie broertjes en zusjes weer toegestaan
Schuiven naar boven