Logeren in een buik 

Er zijn nog niet heel veel boeken over draagmoederschap maar Wilma Degeling heeft een prachtig boek gemaakt over draagmoederschap. Ondanks dat de verhalen over een traditioneel gezin gaan, willen we dit boek toch graag onder de aandacht brengen omdat het op een plezierige en toegankelijke manier draagmoederschap begrijpelijk maakt voor jonge kinderen.

Logeren in een buik omvat twee verhalen: over de vrolijke logeerpartij van Noortje en over de tijd dat Jonas logeerde in de buik van draagmoeder Tosca. De verhalen worden verteld met de kinderblik van Jonas en met vrolijke en liefdevolle illustraties: kleurrijk voor het heden en in blauwe tinten voor het verhaal van voor Jonas’ geboorte.
Beide verhalen laten zien: Logeren is geweldig! Het is leuk en gezellig en soms is het ook de oplossing voor een probleem.

Achter in het boek is extra informatie opgenomen over situaties waarin de zwangerschap en de geboorte van een baby niet vanzelf gaan. Het zou de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn om daarover te praten. Ook en misschien wel juist met kinderen, die er recht op hebben om hun soms bijzondere ontstaansgeschiedenis te kennen.

Boekgegevens:
ISBN:  978-94-91707-18-6
Prijs:  €  17,95

Een digitaal inkijkexemplaar is te vinden op www.wilmadegeling.nl

Logeren in een buik 
Schuiven naar boven