Spelregels plaatsen van oproepen

11 mei 2009, laatste update 9 juli 2019

keep-calm-and-follow-the-rulesVoor het plaatsen van oproepen hanteren we een aantal spelregels. Tussentijds kunnen we deze policy wijzigen, waarmee we ook geplaatste oproepen alsnog kunnen aanpassen. Met het indienen van een verzoek tot plaatsing van een oproep ga je akkoord met deze spelregels:

Plaatsing en inhoud

 1. Oproepen plaatsen we niet direct; we controleren elke oproep en proberen nieuwe oproepen wekelijks te plaatsen.
 2. We behouden ons het recht voor om nieuwe oproepen zonder opgaaf van reden te weigeren. De indiener van deze oproep stellen we hiervan op de hoogte, over de redenen wordt verder niet gecorrespondeerd. Mocht er voor de nog niet geplaatste oproep al een bedrag gedoneerd zijn, dan zullen we deze donatie aan je terugstorten.
 3. Ook behouden wij ons het recht voor om reeds geplaatste oproepen zonder opgaaf van reden te verwijderen. Over de redenen wordt niet gecorrespondeerd. Mocht er voor deze geplaatste oproep al een bedrag gedoneerd zijn, dan zullen we deze donatie niet aan je terugstorten.
 4. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van oproepen, reacties op oproepen, voor de intenties van de indiener van de oproepen, noch voor de intenties van reageerders en voor welke ongewenste gevolgen dan ook.
 5. Oproepen mogen niet in strijd zijn met Nederlandse wetgeving (bijv. een advertentie voor draagmoederschap is NIET toegestaan). Als we vermoeden dat dit wel het geval is, plaatsen we een oproep niet.
 6. Het oproepjes-forum is bedoeld voor ‘roze’ ouderschap. Oproepen waarin in het geheel geen sprake is van deze vorm van ouderschap plaatsen we niet.
 7. Gebruik van hoofdletters, meervoudige uitroeptekens en smileys in titels, namen of (delen) van teksten passen we aan om te voorkomen dat oproepen ‘schreeuwerig’ gaan worden. Verwijzingen naar andere URL’s of externe bronnen zijn niet toegestaan en worden verwijderd voor we oproepen plaatsen.
 8. Gebruik in je oproep bij voorkeur geen smileys. De ervaring leert dat je daar later spijt van krijgt en het dan alsnog wilt aanpassen.

Duur van plaatsing, verwijdering en wijziging

 1. Oproepen tonen we maximaal 6 maanden, tenzij de indiener van de oproep eerder verzoekt om verwijdering via de pagina Oproep verwijderen. Na 6 maanden wordt een geplaatste oproep automatisch verwijderd. Hiervan ontvang je verder geen bericht.
 2. De indiener van de oproep via de pagina Oproep aanpassen zijn of haar oproep door ons laten wijzigen (alleen bij storende fouten). Alle onderdelen die gewijzigd moeten worden, moeten opnieuw ingevuld worden. Dit om fouten te voorkomen. Verzoeken voor aanpassingen per e-mail kunnen we niet in behandeling nemen.
 3. Als je veelvuldig gebruik maakt van wijzigingen, zullen we je vragen een nieuw verzoek voor een oproep in te dienen.

Gebruik van e-mail adressen bij een oproep

 1. Opdat andere bezoekers kunnen reageren op je oproep vragen we je een e-mail adres op te geven bij je advertentie.Bewaak je eigen privacy: gebruik geen e-mail adres waaruit je achternaam blijkt en gebruik geen e-mail adres van je werk. We adviseren je hiervoor een apart e-mail adres aan te maken (bv een gratis hotmail/Microsoft of Google adres of een tijdelijke alias op je standaard e-mail adres).
 2. We gebruiken deze e-mail adressen niet om ongevraagd informatie te verstrekken, anders dan dat die betrekking hebben op de oproep zelf.
 3. Mocht het zo zijn dat je e-mails ontvangt van andere bedrijven of instellingen, dan is dat niet met ons afgestemd. Meld eventueel misbruik aan oproep@meerdangewenst.nl, zodat we daar actie op kunnen ondernemen.

Kosten / Donatie

 1. Reageren op een oproep is gratis.
 2. De kosten voor het plaatsen van een oproep zijn €25,00 euro. Deze bijdrage is een donatie voor onze stichting die we gebruiken om onze website in de lucht te houden en voor het organiseren van onze activiteiten.
 3. De donatie maak je over via iDeal of Bancontact. De betaalmodule hebben we opgenomen na het formulier om een oproep in te dienen. Losse donaties voor het plaatsen van oproepen kunnen wij niet verwerken.
 4. Pas als je donatie volledig is overgeschreven nemen we je oproep in behandeling.
 5. Media en onderzoekers van universiteiten of hogescholen kunnen gratis oproepen op onze website plaatsen; zij nemen hiervoor contact op met Sara Coster. Alle aanvragen worden eerst beoordeeld; het kan zijn dat we een oproep van media of onderwijsinstellingen niet plaatsen als deze onvoldoende aansluit bij onze doelgroep.

Ik heb alles gelezen. Ik wil graag een oproep plaatsen.