Spelregels plaatsen van oproepen

Je kunt je via de oproepenpagina niet als donor of donor plus aanbieden. Wensmoeder(s) mogen wel een oproep plaatsen op zoek naar een donor, en potentiële donoren kunnen daarop reageren.
Er mogen geen oproepen geplaatst worden voor draagmoederschap (volgens de huidige Nederlandse wetgeving is dit verboden.)
Oproepen voor een eiceldonor mogen wel geplaatst.

keep-calm-and-follow-the-rules Voor het plaatsen van oproepen hanteren we een aantal spelregels. Tussentijds kunnen we deze policy wijzigen, waarmee we ook geplaatste oproepen alsnog kunnen aanpassen. Met het indienen van een verzoek tot plaatsing van een oproep ga je akkoord met deze spelregels:

Let op!

 1. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van oproepen, reacties op oproepen, voor de intenties van de indiener van de oproepen, noch voor de intenties van reageerders en voor welke ongewenste gevolgen dan ook. Let dus zelf goed op!
 2. Wees je er van bewust dat jouw oproep openbaar is en dat er, ook al zijn het er weinig, mensen met andere bedoelingen kunnen reageren.
 3. We vragen je een e-mailadres op te geven bij je advertentie, zodat andere bezoekers kunnen reageren op je oproep. Bewaak je eigen privacy: gebruik geen e-mailadres van je werk of waaruit je achternaam blijkt. We adviseren je hiervoor een apart e-mail adres aan te maken (bv een gratis hotmail/Microsoft of Google adres of een tijdelijke alias op je standaard e-mailadres). We gebruiken deze e-mailadressen niet om ongevraagd informatie te verstrekken.
 4. Zet geen persoonlijke informatie in je oproep waarmee je te traceren bent.
 5. Mocht je last hebben van ongewenste of discriminerende reacties op je oproep, dan adviseren wij contact op te nemen met de politie.

Inhoud van de oproep

 1. Oproepen mogen niet in strijd zijn met Nederlandse wetgeving (bijv. een advertentie voor draagmoederschap is NIET toegestaan). Als we vermoeden dat dit wel het geval is, plaatsen we een oproep niet.
 2. Het oproepjes-forum is bedoeld voor ‘regenboog’-ouderschap. Oproepen waarin geheel geen sprake is van deze vorm van ouderschap plaatsen we niet.
 3. Oproepen waarin mensen of groepen bij voorbaat expliciet worden uitgesloten op basis van bijvoorbeeld levens- of geloofsovertuiging, ras, handicap of politieke voorkeuren zullen niet worden geplaatst. We behouden ons voorts het recht voor om oproepen te weigeren als deze indruisen tegen het ethos van Nederlandse wetgeving, ook impliciete grondrechten. Bij twijfel over toelaatbaarheid beslist het bestuur van de stichting.
 4. Gebruik van hoofdletters, meervoudige uitroeptekens en smileys in titels, namen of (delen) van teksten passen we aan om te voorkomen dat oproepen ‘schreeuwerig’ gaan worden. Verwijzingen naar andere URL’s of externe bronnen zijn niet toegestaan en worden verwijderd voor we oproepen plaatsen.

Plaatsing en inhoud

 1. Oproepen plaatsen we niet direct; we controleren elke oproep en proberen nieuwe oproepen wekelijks te plaatsen.
 2. We behouden ons het recht voor om nieuwe oproepen zonder opgaaf van reden te weigeren. De indiener van deze oproep stellen we hiervan op de hoogte, over de redenen wordt niet gecorrespondeerd. Mocht er voor de nog niet geplaatste oproep al een bedrag gedoneerd zijn, dan zullen we deze donatie terugstorten.
 3. Ook behouden wij ons het recht voor om reeds geplaatste oproepen zonder opgaaf van reden te verwijderen. Over de redenen wordt niet gecorrespondeerd. Mocht er voor deze geplaatste oproep al een bedrag gedoneerd zijn, dan zullen we deze donatie niet terugstorten.
 4. Oproepen tonen we maximaal 6 maanden, tenzij de indiener van de oproep eerder verzoekt om verwijdering via de pagina Oproep verwijderen. Na 6 maanden wordt een geplaatste oproep automatisch verwijderd. Hiervan ontvang je geen bericht.
 5. De indiener van de oproep kan via de link in de bevestigingsmail zijn of haar oproep door ons laten wijzigen (alleen bij storende fouten). Alle onderdelen die gewijzigd moeten worden, moeten opnieuw ingevuld worden. Dit om fouten te voorkomen. Verzoeken voor aanpassingen per e-mail kunnen we niet in behandeling nemen. Als je veelvuldig gebruik maakt van wijzigingen, zullen we je vragen een nieuw verzoek voor een oproep in te dienen.

Kosten/donatie

 1. Voor reacties op een oproep vragen we €0,50 servicekosten.
 2. De kosten voor het plaatsen van een oproep zijn €25,00 euro. Deze bijdrage is een donatie voor onze stichting die we gebruiken om onze website in de lucht te houden en voor het organiseren van onze activiteiten.
 3. De donatie maak je over via iDeal of Bancontact. De betaalmodule hebben we opgenomen na het formulier om een oproep in te dienen. Losse donaties voor het plaatsen van oproepen kunnen wij niet verwerken.
 4. Pas als je donatie volledig is overgeschreven nemen we je oproep in behandeling.

Ik heb alles gelezen. Ik wil graag een oproep plaatsen.

Schuiven naar boven