Politieke standpunten over Roze Ouderschap

In de aanloop naar de Europese verkiezing op 22 mei heeft Stichting Meer dan Gewenst, in samenwerking met de UvA, alle grote politieke partijen gevraagd naar hun standpunten op diverse thema’s rondom Roze Ouderschap.

Roze Ouders hebben het in Europa niet in alle landen even makkelijk. In een groot aantal landen hebben homo’s en lesbo’s met kinderen met andere rechten te maken dan hetero-ouders. “We moeten ons goed bedenken dat dit ook invloed heeft op Nederlandse homo-ouders”, aldus Marc Faber van Stichting Gewenst dan Gewenst. “Roze Ouders die met hun kinderen binnen Europa op vakantie gaan, lopen in diverse landen het risico dat ze niet dezelfde zeggenschap over hun kinderen hebben als in Nederland. Bijvoorbeeld in het geval van een ziekenhuisopname. Maar ook is de weerstand tegen homo’s met een kinderwens in een aantal landen nog erg groot. Zie bijvoorbeeld de grootste demonstraties in decennia in Frankrijk tegen adoptie door homostellen. Nederlandse politici kunnen helpen om deze rechten van homo’s in Nederland ook in Europees verband te verbeteren”.

De vragenlijst is ingevuld door PvdA, Groenlinks, D66, SP en 50+ partij. Van deze partijen worden de standpunten van Meer dan Gewenst het meest gedeeld door D66 en Groenlinks. Wat opvalt is dat partijen met sommige thema’s onvoldoende bekend zijn. “Zo noemt de SP draagmoederschap mensenhandel. Dit geeft aan dat zij zich onvoldoende in dit thema hebben verdiept”, aldus Faber. Ook beschrijft de SP dat hoogtechnologisch draagmoederschap voor homostellen in Nederland mogelijk is, terwijl deze stellen nog steeds moeten uitwijken naar het buitenland. Daarnaast noemt de 50+ partij meeroudergezag complex, terwijl er in Nederland zoveel meeroudergezinnen zijn die nu juist zelf allerlei complexe zaken moeten vastleggen omdat dit niet wettelijk geregeld is.

Alle partijen verwijzen naar de nieuwe staatscommissie Herijking Ouderschap. Zij zal voor 1 mei 2016 een rapport uitbrengen over vraagstukken rond het juridisch ouderschap, het meerouderschap, meeroudergezag en draagmoederschap. Met de komst van dit rapport hoopt Meer Dan Gewenst dat partijen tegen die tijd een stuk beter geïnformeerd zullen zijn, voordat zij een standpunt innemen over belangrijke thema’s voor Roze gezinnen.

Een aantal partijen, waaronder de VVD, CDA, PVV en de kleine christelijke partijen heeft geen gehoor gegeven aan ons verzoek deze vragenlijst in te vullen.

Download de volledig vragenlijst en reacties van de politieke partijen.

Politieke standpunten over Roze Ouderschap
Schuiven naar boven