Erkenning door getrouwde homomannen

Getrouwde homo-mannen hebben in de afgelopen jaren problemen ervaren als zij een kind wilden erkennen. De letterlijke wettekst verbood de erkenning door de met een vrouw getrouwde man, maar soms werd dit ruimer uitgelegd en werden ook homo-mannen gehinderd bij het erkennen.

Per 1 april 2014 is de wet aangepast en is het voor (ook de met een man) getrouwde mannen, mogelijk om (zonder tussenkomst van de rechter), een kind te erkennen. De toestemming van de moeder van het kind blijft wel vereist, bij een weigering kan de rechter alsnog toestemming geven.

Laat je voor de inseminatie goed (juridisch) adviseren en stel bij voorkeur een goed ouderschapsplan op.

Erkenning door getrouwde homomannen
Schuiven naar boven