Meer dan Gewenst zoekt bestuurslid en secretaris

Het bestuur van Meer dan Gewenst is op zoek naar een nieuwe Secretaris en Algemeen Bestuurslid. Draag je regenboogouderschap in al haar vormen een warm hart toe, wil je bijdragen aan een betere rechtspositie en vind je genoemde functies interessant? Laat het ons vooral weten!

Meer dan Gewenst is de Nederlandse stichting voor regenboogouderschap in de breedste zin van het woord. Wij zetten ons in voor LHBT’ers die een gezin hebben, of wensen. Dit doen we door informatiebijeenkomsten, borrels, speeddates en andere evenementen in dit kader te organiseren. Daarnaast voeren we een actieve lobby ter verbetering van rechten van ouders en kinderen, geven we voorlichting, steunen onderzoek en informeren de media.

Bestuur

Van alle bestuursleden verwachten wij een sterke betrokkenheid bij de thematiek van Meer dan Gewenst en een groot enthousiasme om een steentje bij te dragen. Het bestuur bestaat momenteel uit 5 bestuursleden: de voorzitter, penningmeester, en drie Algemene Bestuursleden. We zoeken versterking van een nieuwe Secretaris en een extra Algemeen Bestuurslid. 

Tijdsindicatie

Circa 8 keer per jaar een bestuursvergadering, 1 keer per jaar een beleidsdag. Verwacht voor de overige activiteiten 3 dagdelen per maand kwijt te zijn. Verdeling van taken en werklast gebeurt in goed overleg tussen bestuursleden onderling. Het betreft een onbezoldigde functie.

Bestuurstaken

Het is gebruikelijk dat (Algemeen) Bestuursleden namens het bestuur een coördinerende rol vervullen binnen de commissies/werkgroepen van Meer dan Gewenst. Hoe we deze coördinerende/aansturende taken binnen het bestuur verdelen, hangt uiteraard af van de individuele drijfveren, passies en professionele ervaring van de bestuursleden van dat moment. In onderling overleg bepalen we als bestuur jaarlijks of de functieverdeling hetzelfde blijft of wordt aangepast.

Functiebeschrijving Secretaris

Als secretaris draag je de verantwoordelijkheid voor:

• Het plannen van vergaderingen van het bestuur en het maken en versturen van de notulen.

• Contact met diverse commissies

• Onderhouden van externe relaties (bedankjes, cadeautjes)

Functiebeschrijving Algemeen Bestuurslid

Daarnaast zoeken we een algemeen bestuurslid, dus heb je echter expertise op andere vlakken, schroom dan niet om contact op te nemen.

Contact

Ben jij ons nieuwe bestuurslid of onze nieuwe secretaris? Stuur dan vóór 1 februari 2023 een kort CV en motivatie naar voorzitter@meerdangewenst.nl

Meer dan Gewenst zoekt bestuurslid en secretaris
Schuiven naar boven