Persbericht: Nieuwe wetgeving hard nodig rondom buitenlands draagmoederschap

De Kinderombudsman roept in de uitzending van EenVandaag van 6 april, naar aanleiding van de documentaire-reeks de Baby-industrie van KRO-NCRV, op om paal en perk te stellen aan dubieuze praktijken rondom buitenlands draagmoederschap.

Dat is precies wat Stichting Meer dan Gewenst ook nastreeft. Na een jarenlang onderzoek heeft de Staatscommissie herijking ouderschap (de ”commissie Wolfsen”) zich al bijna twee jaar geleden uitgelaten over onder meer draagmoederschap, in haar rapport (Kind en ouders in de 21ste eeuw) waarin zij de belangen van het kind vooropstelde.

Niet alleen liet de Commissie Wolfsen zich uit voor een betere bescherming van de rechten van het kind dat in een intentioneel meeroudergezin opgroeit. Zij merkte terecht op dat door een gebrek aan mogelijkheden binnen Nederland, veel wensouders een draagmoeder over de grens zoeken en vinden. Het maken van afspraken over eventueel gewenst contact van het kind met eiceldonor en draagmoeder is op dit moment overgelaten aan de goede bedoelingen en bereidheid van wensouders en andere betrokkenen.
De commissie stelt in eerste instantie een goede Nederlandse regeling voor, waarin juist het belang van het kind voorop staat en waardoor wensouders minder snel zullen uitwijken naar het buitenland. Voor de buitenlandse routes vindt de commissie het onwenselijk om deze volledig af te sluiten omdat je dit niet kunt voorkomen en daarbij niet wil dat deze in het buitenland geboren
‘Nederlandse’ kinderen stateloos worden. De commissie pleit dan ook voor om aan de erkenning van buitenlandse draagmoederconstructies dezelfde eisen te stellen als bij de Nederlandse regeling, zodat onder andere de informatie over de ontstaansgeschiedenis, als ook de genetische band tussen wensouders en kind minimaal gewaarborgd is. Hierdoor kunnen excessen worden bestreden met behulp van strafrecht.

De gedegen voorstellen van de commissie Wolfsen worden door Stichting Meer dan Gewenst volledig onderschreven. En de discussie die nu ontstaat door de documentaire serie versterkt wederom het belang dat de huidige regering snel met nieuwe wetgeving komt. Toch heeft minister Sander Dekker onlangs laten weten dat het nog minimaal een jaar duurt voordat nieuwe wetgeving verwacht kan worden. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de huidige regering maar talmt en talmt met de invoering van de gebalanceerde wetgeving die de Commissie Wolfsen nu voorstelt. De belangen van kinderen, geboren in een traditioneel gezin, een meeroudergezin, via draagmoederschap of hoe dan ook, zijn niet gediend bij verder uitstel of een versnipperde benadering van de voor hen zo relevante vraagstukken.

Ons persbericht is ook als PDF beschikbaar, via de download hieronder:

Persbericht-regulering-draagmoederschap.pdf (172 downloads)

Persbericht: Nieuwe wetgeving hard nodig rondom buitenlands draagmoederschap
Schuiven naar boven