Open brief: Advies richting Minister SZW inzake verlof na geboorte kind

Op 16 februari 2018 heeft de SER een advies uitgebracht m.b.t. ouderschapsverlof. Dit advies was uitsluitend gericht op traditionele gezinnen. Wij hebben de Sociaal-Economische Raad (SER) daarom in een open brief gevraagd om dit advies aan te vullen op basis van de huidige maatschappelijk ontwikkeling waarin er al veel roze en meer- ouderschapsgezinnen bestaan. De brief vind je in de bijlage.

Open-brief-SER-advies-ouderschapsverlof.pdf (197 downloads)
Open brief: Advies richting Minister SZW inzake verlof na geboorte kind
Schuiven naar boven