Draagmoederschap op de agenda!

Andere kijk op TV programma van de EO

EO’s “Dit is de Dag Onderzoek”, zendt vanavond een programma uit, waarin aandacht wordt besteed aan de donkere kant van draagmoederschap. Er wordt gepleit voor handhaving van het verbod op commercieel draagmoederschap.

“Heel goed dat er eindelijk eens media-aandacht is voor draagmoederschap. Maar commercieel draagmoederschap moet juist niet vervolgd worden. Draagmoederschap moet beter toegankelijk worden gemaakt.” aldus Jelle Martens, voorzitter van Stichting Meer Dan Gewenst.

Het is verboden publiekelijk een draagmoeder te zoeken, je publiekelijk als draagmoeder aan te bieden, of commercieel te bemiddelen tussen vraag en aanbod.

Draagmoederschap kan “laagtechnologisch” doordat een vrouw een kind dat is verwekt met haar eigen eicel voor een ander baart. Het is natuurlijk verstandig als dat medisch en vooral ook psychologisch goed begeleid wordt.

“Hoogtechnologisch” draagmoederschap, waarbij de eicel van een donor wordt gebruikt, is in Nederland alleen mogelijk voor hetero-stellen. En alleen in het VUmc te Amsterdam. “Door de veel te strenge eisen die de VU hanteert, komen maar amper wensouders voor behandeling in aanmerking.” aldus Martens. “Het zijn juist die veel te strenge eisen waardoor wensouders alternatieven zoeken. Juist dáárdoor worden schimmige Nederlandse praktijken of dure procedures in het buitenland in de hand gewerkt. Een duidelijke Nederlandse procedure waarbij liefde, zorg en zorgvuldigheid voorop staat is in het belang van iedereen. Verbieden heeft geen zin en werkt dus averechts.”

Staatscommissie

De commissie Wolfsen heeft van de Minister van Justitie opdracht gekregen het familierecht te her-ijken, en daarover in 2016 te rapporteren. Draagmoederschap staat daarbij op de agenda.

Meer Dan Gewenst wil dat de wetgeving die daar wellicht uit zal volgen, de feitelijke situatie waarin steeds meer kinderen opgroeien faciliteert. Meer dan twee juridische ouders en meer dan twee ouders met gezag moet voortaan mogelijk zijn. Draagmoederschap moet uit het wetboek van strafrecht.

Stichting Meer dan Gewenst

Stichting Meer dan Gewenst zet zich in voor lesbo’s, homo’s en biseksuelen die gekozen hebben voor kinderen binnen hun relatie. Hiervoor organiseert zij o.a. wensouderbijeenkomsten en activiteiten voor kinderen met roze ouders. Meer informatie over deze bijeenkomsten en de andere activiteiten van Meer dan Gewenst zijn te vinden op meerdangewenst.nl.

Draagmoederschap op de agenda!
Schuiven naar boven