Activiteiten andere organisaties / partijen

6 november 2017

Op deze pagina vind je informatie over activiteiten omtrent roze ouderschap. Dit zijn de activiteiten die niet door Meer dan Gewenst worden georganiseerd maar door andere partijen.

== stuur je roze ouderschap activiteiten naar activiteiten@meerdangewenst.nl, dan kijken we of we ze hier kunnen plaatsen ==

14 januari – Leeuwarden – Brainstormsessie roze ouders en wensouders

Wat speelt er allemaal wanneer 2 vrouwen, twee mannen of wanneer je alleen gezin wilt starten? Waar kun je terecht? Hoe verloopt dit proces? Steeds vaker is er interesse om met roze ouders en wensouders ontmoetingsmomenten te organiseren. Het delen van verhalen en verbinding zoeken staat hierbij centraal. COC Friesland organiseert om deze reden een brainstormsessie voor roze ouders en wensouders. Hierbij je jouw ideeën inbrengen zodat we samen kunnen kijken waar behoefte aan is.
De eerste brainstormsessie vindt plaats op 14 januari 2019 om 19:30 uur. Adres: Emmakade 59 Leeuwarden.
Zijn er nog vragen of wil je extra informatie mail dan gerust naar info@cocfriesland.nl of bel: 058 2124908

Zondagmiddag 26 mei 2019 – Groningen – speeddate en workshops wensouders
Op zondagmiddag 26 mei 2019 organiseert Roze Ouderschap Noord-Nederland (RONN) een speeddate en aansluitend workshops en een borrel in Groningen. Nadere info vindt je via deze link op Facebook.