Algemeen Overleg Herijking Ouderschap 14 november 2019

Op 14 november vindt van 10:00 tot 13:00 het Algemeen Overleg (AO) Herijking Ouderschap plaats. In deze vergadering reageren Tweede Kamerleden op de Kabinetsreactie op de aanbevelingen van de Staatscommissie Herijking ouderschap. Het debat is live te volgen via tweedekamer.nl of via de app Debat Direct. Samen met het COC hebben wij de Kamerleden aangeschreven om meerouderschap en -gezag alsnog te gaan regelen (zie: link). Het huidige voorstel is verre van voldoende om de problemen waar meeroudergezinnen mee kampen op te lossen. De draagmoederschapswet lijkt gelukkig wel geregeld te worden, waardoor veel homostellen in Nederland in de toekomst ouders kunnen worden!

Volgende week worden er mogelijk nog moties en amendementen ingediend, die wellicht voor uitbreiding van het wetsvoorstel kunnen zorgen. We houden jullie op de hoogte!

Algemeen Overleg Herijking Ouderschap 14 november 2019
Schuiven naar boven