Nieuw informatiepunt zet zich in voor openheid over donorconceptie

Op 12 maart 2021 wordt het Landelijk Informatiepunt Donorconceptie gelanceerd. Dit informatiepunt, te vinden op donorconceptie.nl, is er voor alle donorkinderen, (wens)ouders, (aspirant) sperma- en eiceldonoren, professionals en andere betrokkenen. Het Landelijke Informatiepunt Donorconceptie (LIDC) is een samenwerkingsverband van Fiom, Point Netwerk, SIG Gameetdonatie NVOG, Stichting Donorkind en Stichting Meer dan Gewenst.

In Nederland worden sinds 1948 kinderen verwekt met hulp van een spermadonor (en later ook eiceldonor). In die 70 jaar donorconceptie is er veel gebeurd. Lange tijd waren geheimhouding en anonimiteit de norm. Nu weten we hoe belangrijk het is dat donoren niet anoniem zijn en ouders en kinderen open met elkaar over donorconceptie en de donor praten. En dat kinderen kunnen weten wie hun donorvader (of -moeder) is.

Donorconceptie: een actueel thema

Donorconceptie is actueler dan ooit, 2021 is immers het jaar waarin de eerste kinderen die verwekt werden na de wetswijziging in 2004 (die anoniem doneren verbood), 16 jaar worden. De leeftijd waarop zij volgens die Wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting de identiteitsgegevens van hun donor op mogen vragen.

Ook is er de keerzijde, met de 3-delige documentaireserie Het zaad van Karbaat, rechtszaken van donorkinderen die de identiteit van hun donor willen weten en moeders die vechten tegen een donor die van geen ophouden weet om te doneren.

Openheid naar donorkinderen

Het LIDC staat voor het recht van ieder kind om te weten van wie hij of zij afstamt. Dat begint bij goede informatie en concrete handreikingen aan (wens)ouders om met hun kind te praten over donorconceptie en de donor, en aan (aspirant) donoren om zich bekend te maken. Voor ouders en donoren: het is nooit te laat voor openheid.

Symposium ‘In gesprek over donorconceptie’

Ter gelegenheid van de lancering van het informatiepunt wordt op 12 maart 2021 van 16.00 tot 17.30 uur een gratis online symposium georganiseerd, onder de titel ‘In gesprek over donorconceptie’. Minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, zal het Landelijk Informatiepunt Donorconceptie officieel openen.

‘Als je een donorkind bent, hebt, of zou willen krijgen, of donor bent of overweegt dat te worden, is het belangrijk dat je ergens terecht kunt met je vragen. Op een plek waarvan je weet dat de informatie die je krijgt klopt.’ – Hugo de Jonge

Dagvoorzitter Jelte Sondij praat met donorkinderen, donoren, (wens)ouders en professionals over onder andere, schaamte en openheid over donorconceptie, loslaten van anonimiteit en geheimhouding, zoeken naar je donorvader en dilemma’s rondom donorkeuze.

Over het LIDC

Het LIDC bundelt relevante, betrouwbare informatie over donorconceptie, en maakt deze toegankelijk voor iedereen die betrokken is bij donorconceptie.

Het is een samenwerkingsverband van verschillende bij donorconceptie betrokken organisaties en is mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Speerpunten van het LIDC zijn: anonieme donoren oproepen zich te laten registreren en ouders stimuleren om openlijk met hun kind over donorconceptie te praten.

Nieuw informatiepunt zet zich in voor openheid over donorconceptie
Schuiven naar boven