Meer dan Gewenst: betere wetgeving tegen ‘multidoneren’

Er is veel aandacht in de media voor multidonoren: zaaddonoren die de regels omzeilen om buitensporig veel nageslacht kunnen verwekken. Meer Dan Gewenst veroordeelt het multidoneren en pleit voor betere wet- en regelgeving om dit te voorkomen.

Indringend verhaal

In de Volkskrant 25 maart 2021 een indringend opiniestuk van een moeder die zwanger werd van een multidonor, terwijl zij in de veronderstelling was dat de donor niet meer dan 25 nakomelingen zou verwekken.

Meer dan Gewenst: betere wetgeving tegen ‘multidoneren’
Schuiven naar boven