VVD wil adoptie uit US en draagmoederschap uit Canada stopzetten

Meer Dan Gewenst is blij dat de VVD goed oog heeft voor “nieuwe gezinsvormen”, maar deels ook geschrokken van sommige punten in het concept verkiezingsprogramma van de VVD. Met name bij de punten adoptie en draagmoederschap . VVD wil alleen nog adoptie binnen de EU toestaan en draagmoederschap alleen vanuit de EU en de VS.

VVD-leden kunnen een amendement voor wijziging van dit verkiezingsprogramma indienen. Ben of ken je een VVD-lid, zou je dan een amendement in willen dienen? Roep je partij dan op om 1) ook adoptie ook buiten EU toe staan (met uiteraard goede regelgeving) en 2) ook bijvoorbeeld Canada toe te voegen aan landen voor draagmoederschap. Nadere uitleg staat hieronder en in detail in de bijlage (zie linkje onderaan dit bericht).

Waarom?
1) Je zou landen moeten selecteren op grond van het feit of de adoptieprocedures correct worden uitgevoerd en de rechten van kinderen, adoptief ouders en adoptie-ouders worden gewaarborgd, en niet op regio. Nu zouden alle landen binnen de EU goedgekeurd worden en de VS bijvoorbeeld niet, terwijl adopties vanuit de VS juist goed geregeld zijn. Voor paren van gelijk geslacht zou dichtzetten van adoptie buiten de EU een drama zijn, want zij mogen alleen adopteren uit Zuid-Afrika, VS, Portugal en Nederland, waarbij de meeste kinderen uit de VS worden geadopteerd. Door alleen adoptie binnen EU toe te staan, zullen homostellen nauwelijks nog kinderen kunnen adopteren.

2) Draagmoederschap zou niet beperkt moeten zijn tot de VS: een goede en veilige vorm van draagmoederschap, waarin de rechten van wensouders, draagmoeder en kind goed gewaarborgd worden biedt ook bijvoorbeeld Canada. Daarnaast is het openzetten van draagmoederschap uit alle EU landen juist ongewenst. Men zou een betere selectie van landen moeten maken, en alleen toestemming geven als er in dat land een volwaardige draagmoederschapsregeling zijn, conform de regelingen in de VS en Canada.

3) Bij meerouderschap wordt er gesproken over juridisch meerouderschap. Daar in het stuk erboven ook wordt gesproken over gezag, moet dit in het punt zelf ook worden toegevoegd. Dus meerouderschap en ook meeroudergezag, conform de voorstellen van de staatscommissie Herijking ouderschap

Stichting Meer dan Gewenst heeft een lijst opgesteld met de punten vinden die je kunt aanwenden voor een amendement, plus uitleg. Je kunt deze gebruiken als basis en invullen op het formulier (dat je als het goed is hebt van de VVD) voor het indienen van je amendement.
Alleen VVD-leden kunnen dit doen. Mocht je het formulier niet hebben, dat vind je hier.
Het mailadres waar je motie heen gestuurd moet is: lhbt.vvd@gmail.com

Hier vind je het VVD-concept-verkiezingsprogramma. Op pagina 67 en 68 vind je de stukken aangaande familierecht.

VVD wil adoptie uit US en draagmoederschap uit Canada stopzetten
Schuiven naar boven