Vacature – Community Builder (0,2)

Meer dan Gewenst, de Nederlandse Stichting die de belangen behartigt van regenbooggezinnen, zoekt een freelance Community Builder voor 1 dag in de week. We zoeken iemand die ons kan helpen bij het opbouwen, onderhouden, sterker maken en onderling verbinden van de community van regenbooggezinnen.

Dus draag jij regenbooggezinnen een warm hart toe en ben je bereid je flexibel in te zetten voor de Stichting? Dan zoeken we jou! Het betreft een betaalde functie. Over honorarium zal in de kennismakingsgesprekken nader worden gesproken. De Community Builder wordt direct aangestuurd door het bestuur van de Stichting. Het betreft een nieuwe functie met taken die in nauwe samenwerking gaandeweg uitgekristalliseerd worden. De Community Builder zal onder andere de volgende taken uitvoeren:

  • Contact onderhouden en aanscherpen met de achterban, met name de bestaande regenbooggezinnen
  • Activiteiten organiseren voor bestaande regenbooggezinnen, waar ervarings- en informatie-uitwisseling, verbinding, het in kaart brengen van knelpunten waar regenbooggezinnen in deze huidige maatschappij tegenaan lopen en onderlinge steun en herkenning voorop staan
  • De mogelijkheden tot storytelling onderzoeken en ontwikkelen: bijvoorbeeld door het op poten zetten van een podcast of interviews of artikelen
  • Het in kaart brengen en ordenen van alle informatie die de Stichting herbergt in een CRM-systeem, uiteraard met in achtneming van de privacywetgeving
  • Ondersteuning van initiatieven die de Stichting ondersteunt, die relevant zijn voor versterking van de community
  • Samenwerken met door het bestuur goedgekeurde onderzoeksprojecten die uit de informatievoorziening van de Stichting willen putten
  • Verdiepen in mogelijke fondsen waar de Stichting in de toekomst mogelijk zou kunnen aankloppen en hier projectaanvragen voor schrijven

Wil je meer informatie, heb je vragen of ben je enthousiast? Stuur dan een e-mail naar penningmeester@meerdangewenst.nl. 10 maart is de uiterste inzenddatum voor sollicaties. De sollicitatiegesprekken zullen in maart plaatsvinden.

Vacature – Community Builder (0,2)
Schuiven naar boven