Thema-avond over wet meerouderschap in De Balie

Wat zijn de belangen en knelpunten die overwogen moeten worden bij het maken van een meerouderschapswet? In het Amsterdamse debatcentrum De Balie praten politici, deskundigen, betrokkenen en vertegenwoordigers van Meer dan Gewenst op 16 juni hierover tijdens de thema-avond Meer dan twee ouders – Regenbooggezinnen in de wet.

Het komt steeds vaker voor dat kinderen met meer dan twee ouders opgroeien. Hoewel meeroudergezinnen – ook wel regenbooggezinnen – in de praktijk steeds vaker voorkomen, kan een kind op papier nog niet meer dan twee ouders hebben. Daarom is de Nederlandse overheid bezig met de invoering van een meerouderschapswet. Het maken van zo’n wet roept veel vragen op.

Mag een kind zes ouders hebben? Hoeveel zeggenschap hebben ouders? Waar moet ouderschap volgens de nieuwe wet aan voldoen? Omdat de wet nu gemaakt wordt is dit het moment om de concrete invulling van de wet onder de loep te nemen. Op deze avond leggen we bloot hoe de nieuwe gezinsvormen zich tot wetten laten vertalen. Waar lopen betrokken Kamerleden, wetgevers, ouders en kinderen aankomende jaren tegenaan?

Gevolgen

Volgens de huidige wet bestaan de extra ouders niet. Ze mogen niet betrokken zijn in schoolzaken of tijdens medische noodsituaties beslissingen maken. Als de twee wettelijke ouders komen te overlijden is het kind een wees, ook als de niet-wettelijke ouders nog leven. Hoe verstrekkend zijn de gevolgen van een meerouderschapswet, bijvoorbeeld voor erfrecht, onderwijs, ouderschapsverlof en zorgverzekering?

Hoewel in de aanloop regeringspartijen VVD en D66 haast lijnrecht tegenover coalitiepartners CDA en ChristenUnie stonden, hebben ze een compromis gevonden in het regeerakkoord. ‘Het familierecht volgt immers wat er in de samenleving verandert,’ zei voormalig Minister Rechtsbescherming Sander Dekker in 2019. Hiermee schaart de coalitie zich achter de voorstellen van COC-Nederland en Meer dan gewenst, voor meer LHBTIQ+ emancipatie en het bestrijden van geweld tegen LHBTIQ+’ers.

Sprekers

Ulysse Ellian (VVD), Machteld Vonk (familierechtdeskundige), Eke Krijnen (schrijver en ouder in een meeroudergezin), Remco Yizhak Cooremans (voorzitter Meer dan Gewenst), Sara Coster (Meer dan Gewenst, vertegenwoordiger meeroudergezinnen).

Tickets bestellen voor deze avond kan op de website van De Balie.

Thema-avond over wet meerouderschap in De Balie
Schuiven naar boven