Open brief: blokkeer nieuwe wetgeving over herijking ouderschap niet!

Persbericht

In een open brief aan de informateur en de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie roepen verschillende LHBTI-organisaties de partijen op om de conceptwetsvoorstellen voor de herijking van het ouderschap niet te blokkeren.

Volgens PvdA Roze Netwerk, RozeLinks, GAY66 Stichting Meer Dan Gewenst en Netwerk Roze FNV is er maatschappelijk draagvlak voor een aanpassing van de wet ten behoeve van meeroudergezinnen. Volgens de organisaties is het ook noodzakelijk dat het ouderschap in de wet herijkt wordt.

In de praktijk lopen meeroudergezinnen tegen verschillende problemen aan bij de zorg voor het kind. In de ogen van de ondertekenaars van de open brief is het in het belang van het kind dat het ouderschap al voor de geboorte goed geregeld is. Daar voorzien de conceptwetsvoorstellen van de staatscommissie herijking ouderschap in. Ook wordt er een regeling voorgesteld omtrent draagmoederschap die recht doet aan de belangen van alle betrokkenen.

Van de onderhandelaars hebben VVD en D66 het Regenboog Stembusakkoord getekend op 7 maart 2017. In dit akkoord hebben acht politieke partijen, te weten VVD, D66, GroenLinks, PvdA, SP, 50PLUS, PvdD en Artikel 1, zich onder andere gecommitteerd om zich in te zetten voor herijking van het ouderschap ten behoeve van meeroudergezinnen. De organisaties roepen hen dan ook op om zich hiervoor tijdens de onderhandelingen en in de Tweede Kamer sterk te maken.

 

 

Open brief: blokkeer nieuwe wetgeving over herijking ouderschap niet!
Schuiven naar boven